Till Landstinget Västernorrlands startsida

Om oss

Under hela ditt liv, från den allra första dagen ända till ålderns höst, finns landstinget nära dig. Med Landstingets vision "Liv och hälsa i Västernorrland" beskrivs Landstingets ambitioner inom hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Ung medarbetare i Landstinget Västernorrland

Liv och hälsa i Västernorrland

Landstinget Västernorrland ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västernorrland. Genom insatser för tillväxt, för utbildning, kultur och forskning bidrar Landstinget Västernorrland till att skapa ett livskraftigt län för dig att leva och verka i.

Landstinget sätter människan i centrum - som patient, som medarbetare, som medborgare och i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Landstinget är en organisation som ytterst styrs av de som bor i länet. Vart fjärde år är det val; då väljer du vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra landstinget och utforma verksamheterna.