Till Landstinget Västernorrlands startsida

Upphandling i Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland köper varor och tjänster för en stor del av sin budget. Alla varor och tjänster som köps måste upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på krav som gäller inom hela EU.

Samma miljö- och kvalitetskrav gäller för den egna verksamheten för de leverantörer landstinget anlitar. I landstingets miljö-och energiplan finns ett avsnitt om upphandlingsfrågor.

Aktuella upphandlingar

Gå till aktuella upphandlingar (nytt fönster extern applikation)

Vem gör upphandlingarna?

Inom Landstingsservice finns en upphandlingsenhet. Enhetens uppdrag är att i nära samverkan med verksamheterna samordna och genomföra upphandlingar som ur affärs-, logistik- och miljösynpunkt är optimala för landstinget

Avdelningen upphandlar förbrukningsartiklar och utrustning till sjukvården, läkemedel, service- och konsulttjänster.