Till Landstinget Västernorrlands startsida

Länssjukhuset Sundsvall Härnösand

Länssjukhuset rymmer akutsjukhusvård och en mängd servicefunktioner. Här finns 383 vårdplatser varav 65 inom psykiatrin och cirka 2 400 medarbetare. Vissa av våra kliniker ansvarar för länssjukvård till befolkningen i hela Västernorrlands län.

Länssjukhuset i SundsvallLänssjukhuset har verksamheter både i Sundsvall och Härnösand.

Postadress:
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, 851 86 Sundsvall

Besöksadress:
Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand, Lasarettsvägen 21, Sundsvall

Växel: 060-18 10 00

Vår vision: "Vår kvalitet - er trygghet" innebär att vi som jobbar på Länssjukhuset strävar efter en hög kvalitet på alla områden för att ge trygghet åt våra patienter.

Specialistvård finns tillgänglig dygnet runt i Sundsvall. Självständiga kliniker med vårdplatser finns även för infektion, geriatrik, lungmedicin, hud, onkologi med strålbehandling, urologi och ortopedi.

Klinikerna med rehabiliteringsinriktning har bra stöd av paramedicinen som är väl utbyggd i förvaltningen. Rehabmedicinska enheten finns i Härnösand. Medicinsk service består bland annat av röntgenklinik, klinisk fysiologi, sjukhusfysik, laboratoriemedicin och patologi. De två senare enheterna är ackrediterade på ISO.

Psykiatriska kliniken har ansvar för slutenvård och jour för hela länets innevånare. Barn- och ungdomspsykiatrin har mottagningar i både Härnösand och Sundsvall. En vårdavdelning är placerad i Sundsvall.

Vårt mål - ett ledande länssjukhus

Vi har som mål att vara ett ledande länssjukhus i landet. Detta sker i samverkan med övriga delar av länet och med regionsjukvården i Umeå. Viktigt är att till universitetet  adjungera kliniska lektorat, adjunkter och professorer. Via donationsfonder har forskningen också ett stöd.  Utbildning sker av sjuksköterske- och läkarstuderande.

Vi har en sjukvård med  möjligheter till specialisering. Vi finns i ett område med en allsidig arbetsmarknad och ett livligt kulturellt utbud.