Till Landstinget Västernorrlands startsida

Psykiatriska kliniken

Den specialiserade psykiatrin arbetar främst med prevention, diagnostik, vård och behandling av psykisk sjukdom och allvarligare psykiska störningar.

Den psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand är indelad i tre verksamhetsområden; bedömning/beroende, affektiva- och eller ångesttillstånd samt psykostillstånd.

All jourverksamhet kvällar och helger samt all tvångsvård sker i Sundsvall och omfattar även Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Slutenvård

Slutenvården består av fem avdelningar. Två avdelningar för affektiva sjukdomar, en avdelning för korttidsvård och beroendesjukdomar, en avdelning för psykossjukdomar (inklusive krishem för nyinsjuknade psykotiska patienter och BUP-patienter) samt  en avdelning för särskilt vårdkrävande (psykiatrisk intensivvårdsavdelning, PIVA).

Öppenvård

En strävan inom det psykiatriska verksamhetsområdet är att öka öppenvårds-verksamheten och minimera slutenvården. Kliniken erbjuder öppenvård vid följande specialiserade öppenvårdsmottagningar:
Jourmottagningen (öppen dygnet runt), Beroendemottagningen, Bedömnings-mottagningen, Affektiva mottagningarna A och B, Psykosmottagningen samt NPF-mottagningen (neuropsykiatri). Dessutom finns en allmänpsykiatrisk mottagning i Härnösand.

Förutom läkemedelsbehandlingar, erbjuds olika typer av psykologisk behandling och psykoterapier (KBT, IPT, DBT, psykodynamisk, familjeterapi etc). Psykopedagogiska interventioner (individuellt och i grupp) och anhörigsamtal är viktiga komplement till övriga behandlingsinsatser.