Till Landstinget Västernorrlands startsida

Regional utveckling

Landstinget skapar förutsättningar för tillväxt och livskraft!

Regional Utveckling ska tillsammans med andra aktörer i länet, regionalt, nationellt och internationellt bidra till hög livskvalitet och en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar tillväxt. 

Organisationsskiss för Regional Utveckling (pdf)

Välkommen att kontakta oss

Hans Wiklund
Regional utvecklingsdirektör
Tel: 0611-803 42
Mobil: 070-665 94 84
E-post: hans.v...@lvn.se

Hans Wiklund