Länshälsan

Aktuellt från Länshälsan

  • 2014-05-15 Good Enough - Kursstart i höst Den här utbildningen vänder sig till dig som upplever att du lider av stress och brottas med negativa tankar, oro och bråttombeteenden.
  • 2014-05-13 Sömnskola Länshälsan Sollefteå Målet är att få ökad kunskap om sömn och lära sig metoder för att hitta tillbaka till en bra sömn. Utbildningen bygger på självträning, men har ock...
  • 2013-11-22 Sömnföreläsningar Länshälsan Sollefteå Anpassas till kunden både vad gäller innehåll och tidsåtgång. Innehåller teori samt tips hur man kan gå tillväga för att förbättra sömnen.