Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Dialog - så kan du påverka

Det grundläggande sättet att påverka i en representativ demokrati som Sverige är att rösta. När det är val lägger du din röst på det parti som du tror kan utforma Landstinget Västernorrlands verksamheter på det sätt som du tycker är bäst.

Håll dig uppdaterat om frågor som intresserar dig

Grunden är att du skaffar dig kunskap om den fråga du är intresserad av. Vem eller vilka har ansvaret? Hur och var fattas besluten?

Håll dig uppdaterat genom att läsa på Landstinget Västernorrlands webbplats, söka i diariet, eller ställa frågor till tjänstemän och politiker.

Många beslut fattas av chefer för verksamheter och förvaltningar. Innan något bestäms pågår planeringsprocesser, där olika lösningar och förslag undersöks, diskuteras och värderas.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla dokument som skrivs inom eller kommer in till Landstinget Västernorrland. Undantag är sekretessbelagda handlingar, till exempel patientjournaler, och rent arbetsmaterial.

Ta del av möten och beslut

Landstingsfullmäktiges sammanträden är offentliga – alla är välkomna att komma och lyssna. Du kan också följa sammanträdena i direktsändning via webb-tv eller ta del av dem i efterhand här på webbplatsen.

Dialog

Samtliga politiska organ har ett uppdrag att föra dialog med medborgarna. Medborgarpanelen är en beredning under landstingssfullmäktige som ska utveckla former för att fånga upp medborgarnas behov och föra in dem i den politiska processen. 

Fråga din politiker

Via funktionen ’Fråga din politiker’ kan du ställa frågor direkt till politikerna och får din fråga samt svar publicerat här på webbplatsen. Se länk i vänsterkant.

Kontaktformulär som skickar mejl till berörda tjänstemän och politiker hittar du på webbplatsens alla sidor

Lämna synpunkter och förslag

Lämna eller skicka dina synpunkter och förslag till en ansvarig tjänsteman eller politiker. Du kan mejla direkt till den ansvarige eller till diariet, som registrerar din fråga och vidarebefordrar till rätt person.

Om du vill påverka något som rör en enskild person, till exempel vård, behandling och omhändertagande av en patient, bör du i första hand vända dig till den berörda personalen, verksamheten eller dess ledning. Det finns webbtjänster som kan underlätta din kontakt med vården. 

Vi har också särskilda formulär för kontakt om du är missnöjd med vården, på lvn.se/missnoje. Du kan också vända dig till Patientnämnden. Politikerna går normalt inte in i ärenden som rör enskilda personer.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-10-03 15:16