Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Medborgarundersökning 1 – Upplevelsen av hälso- och sjukvården

Hur upplever du hälso- och sjukvården i Landstinget Västernorrland? Det var fokus i den första medborgarundersökningen där svarsfrekvensen var hela 82 procent. Resultatet visar att upplevelsen av hälso- och sjukvården överlag är väldigt positiv.

Så här ser resultatet ut i korthet:

  • 115 av 140 anmälda västernorrlänningar, har svarat på undersökningen.
  • Alla länets sju kommuner finns representerade bland de som svarat.
  • 75 % av de som svarat har haft kontakt med eller besökt en hälso-/vårdcentral det senaste året.
  • Förutom primärvården har många respondenter haft kontakt med sjukhusmottagning, akutmottagning och även 1177 Sjukvårdsrådgivningen.
  • Majoriteten av alla som svarade upplevde att de absolut fått den hjälp och det stöd som de behövde när de hade kontakt med hälso- och sjukvården.
  • Bra bemötande och god tillgänglighet var de främsta anledningarna till att deras upplevelse av hälso- och sjukvården var så positiv.
  • De respondenter som inte upplevde att de fått den hjälp eller det stöd som de behövde angav tidsbrist som främsta anledningen till deras negativa upplevelse.
  • Flest respondenter, 67 personer, tyckte också att ett bra bemötande var viktigast när de sökte vård.
  • De områden som respondenterna vill diskutera i medborgarpanelen i framtiden var framför allt landstingets verksamhet, tillgänglighet och väntetider, sjukvårdens organisation, kvaliteten i vården och landstingets ekonomi.


Ta del av hela resultatet i rapporten (pdf)

Resultatet från medborgarundersökningen kommer att spridas till landstingets politiska medborgarpanel, landstingsfullmäktiges presidium, dvs. ordförande och två vice ordföranden, samt de politiska nämnderna. Rapporten kommer även att presenteras för berörda tjänstemän.

Vill du också tycka till?

Vill du också ha chans att tycka till i frågor som rör landstingets verksamhet? Anmäl dig till Medborgarpanelen. Allt som krävs är att du bor i Västernorrland, är 15 år eller äldre och har en e-postadress.

Anmäl dig till Medborgarpanelen

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Antonia Bergström, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-10-30 08:41