Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ.

Regionfullmäktige utser de förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, regionstyrelsen och övriga nämnder, men utser också landstingets representanter i externa organ som kommunalförbund, bolag och stiftelser.

Nämnder och styrelse har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. 

Fullmäktige sammanträder vanligtvis 5 gånger per år och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten och om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Mandatfördelning 2014–2018

De 77 förtroendevalda för mandatperioden 2014–2018 fördelar sig efter valet 2014 på följande sätt:

  • Socialdemokraterna 38
  • Vänsterpartiet 6
  • Miljöpartiet de gröna 3
  • Moderaterna 11
  • Centerpartiet 6
  • Liberalerna 4
  • Kristdemokraterna 3
  • Sverigedemokraterna 6

Politisk organisation - förtroendemannaregister 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-01-16 13:49