Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Begär ut arkiverad allmän handling

Du kan vända dig till Landstingsarkivet för att begära ut äldre allmänna handlingar eller journalkopior från innan ca 2010. Dessutom nya journalhandlingar som hör till Medicinkliniken. Landstingsarkivet har verksamhet på två platser. Arkivdepån i Härnösand och den löpande restjournalsskanningen i Sundsvall.

Landstingsarkivet - Härnösand

Hit vänder du dig för frågor om företrädesvis pappershandlingar som till exempel journaler fram till ca år 2010, nya journalhandlingar från Medicinkliniken diarieförda handlingar samt andra handlingar från landstingsanknutna verksamheter – exempelvis betyg från vård- och naturbruksutbildningar.

Vi är finns på Officersgränd 1 (Kusthöjdenområdet).

Du kan ta del av handlingarna på plats efter sedvanlig sekretessbedömning eller kontakta oss för kopior. Kostnaden för kopiering är generellt kopia 1-9 = gratis, kopia 10 = 50 kr och därefter 2 kr per kopia.

Landstingsarkivet - Sundsvall

Här bedrivs den löpande restjournalsskanningen samt digitalisering av mikrofilmade journaler. Vi är belägna i Ljustadalen.

Detta gäller för nyare journaler

Landstingsarkivet hanterar inte nyare journaler. Definitionen av ”nyare” varierar mellan de olika sjukvårdsverksamheterna. För uppgifter rörande händelser fr o m ca år 2010 är det respektive vårdgivande verksamhet (klinik eller hälsocentral) som man vänder sig till för att begära att få ta del av journalen. Med undantag för Medicinklinikensom hanteras av Landstingsarkivet.

Anders Jaktlund, Förvaltningschef anders.jaktlund@lvn.se

Krister Bjermert, verksamhetschef krister.bjermert@lvn.se
Telefon: 072-5348 101

Landstingsarkivet Härnösand landstingsarkivet.harnosand@lvn.se
Telefon: 0611-800 28
Telefontid: måndag-fredag kl. 09.30-11.30 , 13.00-14.15
Forskarrum: måndag-fredag kl. 09.30-11.30 eller enligt ö.k.  

Landstingsarkivet Sundsvall landstingsarkivet.sundsvall@lvn.se
Telefon: 060-18 21 35 

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Krister Bjermert, verksamhetschef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Telefon: 073-275 14 63

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-08-29 12:54