Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Revisionsrapporter 2014 i Landstinget Västernorrland

2014-12-22 Kulturplanen

Kulturplanen - en förstudiegranskning av statsbidrag från Kulturrådet

Revisorernas skrivelse till Regionala nämnden

Svar från Landstingsstyrelsen (Regionala nämnden upphörde 2014-12-31)

2014-12-22 Operationsverksamheten

Operationsverksamheten

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2014-11-25 Intern kontroll inom HR

Intern kontroll inom HR

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2014-10-29 Representation, gåvor, resor och biljetter

Representation, gåvor, resor och biljetter

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

2014-10-27 Landstingets delårsrapport per 2014-08-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31

Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

2014-10-06 Kollektivtrafikmyndighetens delårsrapport

Granskning av delårsrapport per 2014-07-31 - revisionsrapport

Granskning av delårsrapport per 2014-07-31 - skrivelse

Granskning av delårsrapport per 2014-07-31 - revisorernas bedömning

Granskning av delårsrapport per 2014-07-31 - följebrev till revisorernas bedömning

Revisionsplan  2014

Revisionsplan  2014 - följebrev

2014-09-10 Journalföring

Journalföring

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2014-06-18 Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2014-06-18 Landstingets bidrag till organisationer

Bidrag till organisationer

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Landstingsstyrelsen

2014-06-10 Årlig granskning av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande

Granskning av intern kontroll

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse AB Transitio

Granskningsrapport AB Transitio

Revisionsberättelse Bussgods i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Norrtåg AB

Revisionsberättelse SamTrans i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Västernorrlands läns Trafik AB

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Härnösand Timrå

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Kramfors

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av internkontroll

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sollefteå

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av internkontroll

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-09 Utvecklingsplan för god och jämlik vård

Utvecklingsplan för god och jämlik vård

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden 


2014-04-09 Årlig granskning av Almi Företagspartner Mitt AB 2013

Årlig granskning av Almi Företagspartner Mitt AB 2013

Granskningsrapport

Revisionsberättelse 


2014-04-09 Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013

Revisorernas skrivelse 


2014-04-09 Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2013

Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2013

Revisorernas skrivelse till Kostnämnden i Sollefteå 


2014-04-09 Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2013

Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2013

Revisorernas skrivelse till Kostnämnden i Örnsköldsvik 


2014-04-09 Årlig granskning av Krisledningsnämnden 2013

Årlig granskning av Krisledningsnämnden 2013

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen 


2014-04-09 Årlig granskning av Norrtåg AB 2013

Årlig granskning av Norrtåg AB 2013

Granskningsrapport

Revisionsberättelse 


2014-04-09 Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2013

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2013

Revisorernas skrivelse till Patientnämnd - Etisk nämnd 


2014-04-09 Årlig granskning av Scenkonst Västernorrland AB 2013

Årlig granskning av Scenkonst Västernorrland AB 2013

Granskningsrapport

Revisionsberättelse

 

2014-04-04 Bokslut och årsredovisning 2013

Bokslut och årsredovisning 2013

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen 

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-04-04 Utomlänsvårdens kostnader

Utomlänsvårdens kostnader

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden


2014-04-04 Tre hälsocentraler

Tre hälsocentraler

Revisorernas skrivelse till Folkhälso-, primärvårds-, och tandvårdsnämnden

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

 
2014-04-09 Revisionsberättelse för 2013

Revisionsberättelse för 2013


2014-03-19 Chef i landstinget

Chef i landstinget

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-03-19 Remisser i vården

Remisser i vården

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden


2014-03-19 System för inköp och faktura

System för inköp och faktura

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-03-05 Diarieföring

Diarieföring

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-02-06 Landstingets användning av hyrläkare

Landstingets användning av hyrläkare

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-02-06 Riskanalys ekonomisk redovisning 2014

Riskanalys ekonomisk redovisning 2014

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder


2014-02-06 Landstingets upphandlingsverksamhet

Landstingets upphandlingsverksamhet

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-01-15 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Statistikbilaga

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-01-15 Landstingets bidrag till regionala organisationer

Landstingets bidrag till regionala organisationer

Revisorernas skrivelse till Regionala nämnden 

Svar från Regionala nämnden


2014-01-15 Landstingets konsultkostnader

Landstingets konsultkostnader

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Revisionskontoret

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2015-06-30 12:23