Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Revisionsrapporter 2015 i Landstinget Västernorrland

2015-12-01 Tvångsvård inom psykiatrin

Tvångsvård inom psykiatrin

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-11-24 Landstingets planerade fastighetsunderhåll

Landstingets planerade fastighetsunderhåll

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-10-22 Landstingets delårsrapport

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31

Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-09-11 Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofberedskap

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

2015-09-11 Landstingets skydd mot oegentligheter

Landstingets skydd mot oegentligheter

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-06-30 Avtal med privata vårdgivare inom sjukgymnastik/fysioterapi

Avtal med privata vårdgivare inom sjukgymnastik/fysioterapi

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-06-30 Tandvård för personer med särskilda behov

Tandvård för personer med särskilda behov

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-05-18 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse Bussgods i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Norrtåg AB

Grankningsrapport Norrtåg AB

Revisionsberättelse SamTrans i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Västernorrlands län Trafik AB

 

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Härnösand Timrå

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Kramfors

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

Svar från Samordningsförbundet

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sollefteå

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

Svar från Samordningsförbundet

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

Svar från Samordningsförbundet

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

Svar från Samordningsförbundet

2015-04-27 Bokslut och årsredovisning 2014

Bokslut och årsredovisning 2014

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-04-15 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

2015-04-15 Bisysslor

Bisysslor

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-04-15 Årlig granskning av fullmäktiges beredningar

Årlig granskning av fullmäktiges beredningar

Revisorernas skrivelse till beredningarna

2015-04-15 Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå

Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå

Revisorernas skrivelse till nämnden

2015-04-15 Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisorernas skrivelse till nämnden

Svar från Kostnämnden i Örnsköldsvik

2015-04-15 Årlig granskning av Patientnämnd - Etisk nämnd

Årlig granskning av Patientnämnd - Etisk nämnd

Revisorernas skrivelse till nämnden

2015-04-15 Granskning av Scenkonst Västernorrland AB

Granskning av verksamhet och intern kontroll 2014

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

2015-04-10 Granskning av Norrlandstingens regionförbund

Granskning av verksamhet och intern kontroll

Granskning avseende räkenskapsåret 2014

Revisionsberättelse

2015-04-10 Granskning av Norrtåg AB 2014

Granskning av verksamhet och intern kontroll

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Revisorernas skrivelse

2015-04-10 Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhetsarbetet

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-04-02 Medelsförvaltning

Medelsförvaltning

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-04-02 Leasing

Leasing

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-03-16 Granskning av Almi Företagspartner Mitt AB

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Granskning av verksamhet och intern kontroll

2015-02-12 Landstingets HR-funktion

Landstingets HR-funktion

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-02-12 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-02-12 Jämställdhets- och jämlikhetsplanen

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhets- och jämlikhetsplanen

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Revisionskontoret

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-04-06 10:26