Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Vad granskas och vem granskar?

Revisorerna ska i enlighet med lagstiftning och god revisionssed årligen granska all verksamhet.

Revisorerna beslutar självständigt om en årlig revisionsplan utifrån sin riskanalys. Av revisionsplanen framgår vilka granskningar som ska genomföras och vilken inriktning som de ska ha. Revisionsplanen består av såväl grundläggande som fördjupade granskningar. En viktig del i revisionsarbetet är att följa styrelsens och nämndernas arbete samt att föra en dialog med dem, vilket ingår i den grundläggande granskningen. Dessa kontakter ger viktig information samtidigt som revisorernas kunskaper, iakttagelser och rekommendationer fortlöpande kan förmedlas till styrelse och nämnder.

Vem granskar?

Revisorerna bestämmer såväl vad som ska granskas som av vem vilket är ett uttryck för revisionens oberoende.

Landstingets revisorer är själva aktiva i den grundläggande granskningen . Merparten av revisionen utförs emellertid med stöd av yrkesrevisorer eller specialister inom olika områden.

Eget revisionskontor

Landstingets revisorer har ett eget revisionskontor med fyra anställda yrkesrevisorer. Kontorets medarbetare är alltså inte anställda av eller ansvariga inför landstingets tjänstemannaledning.

Externa specialister kan anlitas

Specialister från externa företag eller yrkesrevisorer från privata revisionsbyråer anlitas även i viss utsträckning för granskningsuppdrag. Detta sker oftast när det finns behov av en särskild kompetens.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Revisionskontoret

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-12 09:12