Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Revisionsrapporter 2011

2011-12-20 Bisysslor   

Bisysslor

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

Revisorernas begäran om komplettering från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Revisorernas begäran om komplettering från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisorernas begäran om komplettering från Landstingsstyrelsen

Kompletterande svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Kompletterande svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kompletterande svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-11-28 Omstruktureringen vid Örnsköldsviks sjukhus

Omstruktureringen vid Örnsköldsviks sjukhus

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

2011-10-25 Delårsrapport 2 för 2011   

Delårsrapport 2 för 2011   

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

 

2011-10-04 Landstingets skydd mot oegentligheter

Landstingets skydd mot oegentligheter

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

 

2011-08-25 Kontokort inom landstinget

Kontokort inom landstinget

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

 

2011-08-25 Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

2011-04-18 Revisionsberättelse för 2010

Revisionsberättelse för 2010

 

2011-04-12 Landstingets lönerutiner  

Landstingets lönerutiner  

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-12 Landstingets IT-kostnader

Landstingets IT-kostnader

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-12 Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-12 Bokslut och årsredovisning 2010  

Bokslut och årsredovisning 2010  

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-08 Tandvård för personer med särskilda behov

Tandvård för personer med särskilda behov

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-08 Landstingets försäkringsskydd 

Landstingets försäkringsskydd 

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-03-31 Kundfordringar

Kundfordringar

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

 

2011-03-31 Anläggningsregister

Anläggningsregister

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

 

2011-03-29 Närvård Härnösand – ombyggnation med samarbetsformen partnering 

Närvård Härnösand – ombyggnation med samarbetsformen partnering 

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-03-29 Efterlevnaden av fullmäktiges mål och riktlinjer 

Efterlevnaden av fullmäktiges mål och riktlinjer 

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-03-28 Läkemedelsförskrivning vid kommunernas särskilda boenden för äldre

Läkemedelsförskrivning vid kommunernas särskilda boenden för äldre

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Revisionskontoret

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2015-09-03 11:13