Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Revisionsrapporter 2016 i Landstinget Västernorrland

2016-12-21 Processen för implementering av landstingsplanen

Processen för implementering av landstingsplanen

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2016-12-21 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2016-10-24 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2016-08-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2016-08-31

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen (nytt namn fr.o.m. 2017-01-01)

 

2016-10-24 Delegation av beslutanderätt

Delegation av beslutanderätt

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen (nytt namn fr.o.m. 2017-01-01)

2016-09-14 Intern styrning och kontroll inom folktandvården

Intern styrning och kontroll inom folktandvården

Revisorernas skrivelse till berörda nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-05-31 Årlig granskning av Ostkustbanan 2015 AB

Granskningsrapport

Revisorernas promemoria till bolagets styrelse

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Kramfors

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

Svar från Samordningsförbundet i Kramfors

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sollefteå

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

Svar från Samordningsförbundet i Sollefteå

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

Svar från Samordningsförbundet i Sundsvall

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

Svar från Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

2016-05-03 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse

Granskning av delårsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Revisionsberättelse Norrtåg AB

Revisionsberättelse Bussgods i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Västernorrlands läns Trafik AB

Revisionsberättelse SamTrans i Västernorrland AB

Revisionsberättelse AB Transitio

Granskningsrapport AB Transitio

2016-04-25 Regionaliserad läkarutbildning

Regionaliserad läkarutbildning

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

2016-04-21 Granskning av Scenkonst Västernorrland AB

Granskningsrapport

Revisionsrapport

Revisionsberättelse

2016-04-20 Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor

Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-04-19 Norrtåg AB 2015

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse

Revisionsberättelse

2016-04-18 Bokslut och årsredovisning 2015

Bokslut och årsredovisning 2015

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-04-18 Årlig granskning av Landstingsfullmäktiges beredningar

Årlig granskning av Landstingsfullmäktiges beredningar

Revisorernas skrivelse till fullmäktiges presidium och beredningarna

2016-04-18 Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisorernas skrivelse till nämnden

2016-04-15 Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå

Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå

Revisorernas skrivelse till nämnden

2016-04-15 Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden

Revisorernas skrivelse till nämnden

2016-04-13 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Bilaga 2 – Granskningsrapport ALMI Företagspartner Mitt AB

Bilaga 3 – Revisionsberättelse ALMI Företagspartner Mitt AB

Bilaga 4 – Granskningsrapport Norrtåg AB

Bilaga 5 – Revisionsberättelse Norrtåg AB

Bilaga 6 – Granskningsrapport Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 7 – Revisionsberättelse Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 8 – Revisionsberättelse Norrlandstingens regionförbund

Bilaga 9 - Revisionsberättelse Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Bilaga 10 – Revisionsberättelse Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

2016-03-18 Vårdval Västernorrland

Vårdval Västernorrland

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-03-16 Granskning av Almi Företagspartner AB

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Granskning av verksamhet och intern kontroll

Revisionsberättelse

2016-03-10 Granskning av Norrlandstingens regionförbund

Revisionsberättelse med bilagor

2016-03-04 Ekonomistyrning inom Hälso- och sjukvården

Ekonomistyrning inom hälso- och sjukvården

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden och till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-03-04 Landstingest kundfordringar

Landstingets kundfordringar

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-02-18 Primärvårdens organisering och bemanning

Primärvårdens organisering och bemanning

Revisorernas skrivelse till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

2016-01-07 Läkemedelsgenomgångar för äldre

Läkemedelsgenomgångar för äldre

Revisorernas skrivelse till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

2016-01-07 Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Revisionskontoret

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-06 16:35