Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Revisionsrapporter 2017 i Landstinget Västernorrland

2017-12-15 IT-säkerhet

IT-säkerhet

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

2017-12-13 Regionvård: fakturahantering och kontroll

Regionvård: fakturahantering och kontroll

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-12-13 Specialistvårdens budgetprocess

Specialistvårdens budgetprocess

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-11-08 Vårdskador

Vårdskador

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-10-16 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-10-16 Fullmäktiges styrdokument

Fullmäktiges styrdokument

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

2017-09-04 Regionstyrelsens uppföljning av Vårdval Västernorrland

Regionstyrelsens uppföljning av Vårdval Västernorrland

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-06-14 Ungdomsmottagningarna

Ungdomsmottagningarna

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2017-06-14 Journalföring i tandvården

Journalföring i tandvården

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

2017-05-10 Granskning av Norrtåg AB

Granskningsrapport

Revisionsrapport

Revisionsberättelse

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå

Svar från Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Kramfors

Svar från Samordningsförbundet i Kramfors

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Sollefteå

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Sollefteå

Svar från Samordningsförbundet i Sollefteå

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Sundsvall

Svar från Samordningsförbundet i Sundsvall

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Ånge

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Ånge

Svar från Samordningsförbundet i Ånge

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Svar från Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

2017-04-24 Bokslut och årsredovisning 2016

Bokslut och årsredovisning per 2016-12-31

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-04-12 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse, inklusive bilaga 1-2

Bilaga 3 - Granskningsrapport för Almi Företagspartner Mitt AB

Bilaga 4 - Revisionsberättelse för Almi Företagspartner Mitt AB

Bilaga 5 - Granskningsrapport för Ostkustbanan 2015 AB

Bilaga 6 - Revisionsberättelse för Ostkustbanan 2015 AB

Bilaga 7 - Granskningsrapport för Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 8 - Revisionsberättelse för Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 9 - Revisionsberättelse för Länsmuseet Västernorrland (auktoriserad revisor)

Bilaga 10 - Revisionsberättelse för Länsmuseet Västernorrland

Bilaga 11 - Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Bilaga 12 - Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

2017-04-07 Granskning av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Revisionsberättelse från auktoriserad revisor

Revisionsberättelse från landstingets och kommunens revisorer

2017-04-06 Granskning av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse för år 2016

Granskning av delårsrapport per 2016-08-31

Grundläggande granskning år 2016

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31

Revisionsberättelse 2016, Norrtåg AB

Granskningsrapport 2016, Norrtåg AB

Revisionsberättelse 2016, Bussgods i Västernorrland AB

Revisionsberättelse 2016, Västernorrlands läns Trafik AB

Revisionsberättelse 2016, SamTrans i Västernorrland AB

Revisionsberättelse 2016, AB Transitio

Granskningsrapport 2016, AB Transitio

2017-03-31 Granskning av Scenkonst Västernorrland AB

Granskningsrapport

Revisionsrapport

Revisionsberättelse

Revisorernas skrivelse till bolagets styrelse

2017-03-27 Kundfordringar

Kundfordringar - en uppföljande granskning

Revisorerna skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-03-24 Granskning av Kommunalförbundet Norrlandstingens regionförbund

Revisionsberättelse

Grundläggande granskning

Granskning avseende räkenskapsåret 2016

Revisorernas skrivelse till förbundsdirektionen

2017-03-24 Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-03-22 IT-kostnader

IT-kostnader

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-03-16 Granskning av Almi Företagspartner Mitt AB

Granskningsrapport

Granskningspromemoria

Revisionsberättelse

2017-03-15 Insatsplanens effektuering 2016

Insatsplanens effektuering 2016

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2017-03-14 Grundläggande granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2016

Grundläggande granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2016

Revisorerna skrivelse till nämnden

2017-03-14 Grundläggande granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2016

Grundläggande granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2016

Revisorernas skrivelse till nämnden

2017-03-14 Grundläggande granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2016

Grundläggande granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2016

Revisorernas skrivelse till nämnden

2017-03-14 Grundläggande granskning av fullmäktiges beredningar 2016

Grundläggande granskning av fullmäktiges beredningar 2016

Revisorernas skrivelse till beredningarna

2017-03-01 Heroma - säkerhet och kontroll

Heroma - säkerhet och kontroll

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-02-24 Granskning av Ostkustbanan 2015 AB

Granskningsrapport

Revisionsberättelse

Revisorernas skrivelse till bolagets styrelse och ägarrepresentanter

2017-02-20 Landstingets organisation för hälso- och sjukvård

Landstingets organisation för hälso- och sjukvård

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-02-20 Grundläggande granskning på verksamhetsnivå

Grundläggande granskning på verksamhetsnivå

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

2017-02-01 Vården av astma och KOL-patienter

Vården av astma och KOL-patienter

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Revisionskontoret

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2018-01-19 15:44