Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Så styrs landstinget

Landstinget Västernorrland är en politiskt styrd organisation och landstings-fullmäktige har det yttersta ansvaret för landstingets verksamhet och inriktning. Beslutsrätt delegeras av fullmäktige till regiontyrelsen och andra nämnder som i sin tur kan vidaredelegera den.

Landstingets verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige, till exempel:

  • kommunallagen
  • hälso- och sjukvårdslagen
  • patientlagen
  • tandvårdslagen
  • föreskrifter från Socialstyrelsen

Förutom de nationella styrdokumenten finns lokala dokument som reglerar arbetet inom landstinget. På en övergripande nivå fastställs dessa styrdokument av regionfullmäktige.

Landstingsplanen och budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Uppföljning görs i delårsrapporter och årsredovisningen som visar i vilken utsträckningen landstingsplanens finansiella och verksamhetsmässiga mål nåtts.

Balanserad styrning

Landstinget använder balanserad styrning som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp ur fyra perspektiv.

Följande landstingsgemensamma inriktningsmål finns för respektive perspektiv:

Invånarperspektivet: Jämlik fördelning av resurser utifrån behov

Processperspektivet: Effektiva och framgångsrika verksamheter

Medarbetarperspektivet: Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö

Ekonomiperspektivet: En ekonomi i balans över tid

Varje nämnd har styrkort som styr respektive verksamhetsområde.

Styrkorten beskriver framgångsfaktorer och handlingsplaner för att nå verksamhetens mål och ska bidra till att nå de landstingsgemensamma inriktningsmålen.

Regionstyrelsen och nämndernas styrkort

Regionstyrelsens styrkort 2018

Regionstyrelsens styrkort 2017

Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens styrkort 2018

Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens styrkort 2017

Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort 2018

Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort 2017 (reviderat 20170124)

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2018-01-15 14:57