Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Landstingets pengar

Regionfullmäktige beslutar om budget för kommande år senast i november. Enligt lag måste budgeten vara i balans och god ekonomisk hushållning ska tillämpas.

Finansiering - intäkter

För att finansiera verksamheten krävs intäkter av olika slag. Den största inkomstposten är landstingsskatten från invånarna i Västernorrland. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. För 2017 är landstingsskatten 11.29 kronor per intjänad hundralapp. Landstingsskatten ingår i den totala kommunalskatten och utgör omkring 70 procent av landstingets intäkter.

Andra inkomstkällor är bland annat statsbidrag av olika slag, ersättningar från försäkringskassan, försäljning av vård, försäljning från produktionsköken, uthyrning av lokaler och patientavgifter.

Landstingets finansiering 2017 (mnkr)

Landstingsskatt 5 863
Statsbidrag 1 738
Försäljning 542
Patientavgifter 272

Vad används pengarna till - kostnader

Landstingets årliga sammanlagda bruttokostnader (innan intäkter av olika slag räknas bort) beräknas under de närmaste åren bli omkring 8,0 miljarder kronor. Nedan visas hur de fördelas på kostnadsslag.

Fördelning av kostnader på kostnadsslag

Landstingets nettokostnader för verksamheterna (mnkr)

Personalkostnader 4 216 (51 %)
Tjänster och bidrag 2 198 (27 %)
Material och varor 1 415 (17 %)
Fastighetskostnader 224 (3%)
Avskrivningar 202 (2%)

Så fördelas medel till landstingets verksamheter

Här redovisas landstingets nettokostnader per verksamhetsområde, det vill säga bruttokostnaden med avdrag för verksamhetens egna intäkter.

Fördelning i miljoner kronor

Somatisk vård 4 465 (64 %)
Psykiatri 507 (7 %)
Primärvården 1 165 (17 %)
Tandvård 177 (2 %)
Regional utveckling 278 (4 %)
Politisk verksamhet, landstingets kansli, revision 409 (6 %)

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Avdelningen Ekonomi, Landstingets kansli

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-01-12 09:20