Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Regionplanen - planering och uppföljning

Regionplanen och budget är landstingets viktigaste styrdokument och fastställs av regionfullmäktige.

Regionplan 2018-2020 (pdf)

Landstingsplanen 2017-2019 (pdf)

Landstingsplanen 2016-2018 (pdf)

I planen redogörs för omvärldsfaktorer som påverkar landstingets verksamhet, och mål sätts upp inom de olika perspektiven i landstingets balanserade styrning; invånarperspektivet, process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet.

Regionfullmäktige formulerar här uppdrag för regionstyrelsen att genomföra under planperioden, inom respektive perspektiv och verksamhetsområde.

Planen skall:  

  • Redovisa mål för verksamheten.
  • Klargöra det finansiella utrymmet under planperioden.
  • Ange fördelningen av det finansiella utrymmet mellan olika huvudverksamhetsområden.
  • Översiktligt beskriva vad som bedöms möjligt att få ut av insatta resurser.
  • Uppfylla kommunallagens krav på flerårsplanering.

Uppföljning

Uppföljning görs i delårsrapporter och årsredovisningen som visar i vilken utsträckningen regionplanens finansiella och verksamhetsmässiga mål nåtts.

Regionplanen för tidigare år

Om du är intresserad av landstingsplanen för tidigare år kan du vända dig till diariet vid landstingets kansli.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-05-03 08:42