Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Reglementen

Reglementets uppgift är dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna dels att vara en arbetsordning för nämnderna och deras utskott.

Regionfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer. Fullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och hur de ska vara sammansatta. Regionstyrelsen och Landstingets revisorer är obligatoriska nämnder.

Regionfullmäktige har också fastställt reglementen för fullmäktigeberedningar och andra organ samt reglementen för viss verksamhet.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-01-17 10:35