Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Tjänstemannaledning

Tjänstemannaledningen innefattar Regionens hus och ledningsgrupper med högsta tjänstemän inom förvaltningar.

Det är tjänstemannaledningens uppgift att se till att de politiska besluten följs och förverkligas. Högsta tjänsteman är Regiondirektören, som också är den ende som är tillsatt av regionens politiker.

Alla politiska nämnder, styrelser och kommittéer har ett sekretariat som stöd i arbetet. Här tar tjänstemännen fram underlag för de politiska besluten – gör utredningar, beräkningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, utarbetar planer och förslag.

Beslutsrätt delegeras av fullmäktige till Regionstyrelsen och kan delegeras vidare till andra grupper eller personer. Beslut kan fattas på delegation av till exempel tjänstemän som Regiondirektören eller verksamhetschefer.

Regionstyrelsen och Regiondirektören med Regionens hus har sitt säte i Härnösand.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-01-17 10:46