Det kreativa skapandets strategier och tekniker

DET KREATIVA SKAPANDETS STRATEGIER OCH TEKNIKER med Andrew M.McKenzie (The Hafler Trio mm) WORKSHOP UNDER 9 DAGAR SAMT EN AVSLUTANDE PERFORMANCE-DAG, 27 juli-5 aug, 2017

(english text below)

En nio dagars workshop / träning som mynnar ut i en 14 timmars performance, som i sig är en koalescens och praktiskt genomförande av tekniker och strategier som utvecklas under workshopsdagarna, Workshopen har utvecklats under de senaste 7 åren och är kulmen på cirka 35 års aktiv forskning, misstag, experiment och tillämpning av tekniker och metoder för utveckling över ett brett spektrum av mänsklig strävan av Andrew M.Mckenzie, grundare av Hafler Trio och uppfinnare av begreppet "Complemation".

Relaterade webbsidor:

http://simplysuperior.org/

http://www.thewire.co.uk/news/33763/the-hafler-trio-week-long-time-distortion-workshop-in-hackney

https://en.wikipedia.org/wiki/Hafler_Trio

https://vimeo.com/131277740

Kursavgift: 500kr (resor lokalt, viss kopiering plus 1000kr kontanter till matinköp)

Boende (i enkelrum med wc/dusch) inkl frukost: 3000kr

Lunch och middag tillagas som en del i workshopen av deltagarna.

Totalt för alla 10 dagar (inkl. boende, frukost, lunch, middag): 4500kr

Info: Björn Eriksson bjorn.eriksson@hola.se / 073-8073972

Mer info:
Andrew M.McKenzies´ (The Hafler Trio mm) workshop Det kreativa skapandets strategier och tekniker där McKenzie kommer att undervisa metoder för intensiv koncentration. Praktiskt innebär det att lära sig ett urval av McKenzies esoteriska meditationstekniker som utnyttjar ljudskapande och lyssnande. McKenzie har utvecklat sin praxis i årtionden, så långt tillbaka som hans tidiga arbete som enda fast medlem i den skiftande gruppen The Hafler Trio. Projektet och workhopen innefattar integration av konventionella tankeprocesser med "icke-traditionell visdom"

Workshopen kommer att äga rum i gruppform, och alla som deltar måste kunna avsätta tid för detta under nio dagar. "På det sätt som teknologin har utvecklats under de senaste 30 åren är gruppfokus en sällsynthet, säger McKenzie. Att uppleva detta - även för några dagar - är ett användbart och betydande tillskott till ett perspektiv har jag funnit."

 

Strategies And Techniques Of The Creative Act
Strategies And Techniques Of The Creative Act is a nine day workshop / training resulting in a 14 hour performance, which itself is a coalescence and practical demonstration of the techniques and strategies developed during the preceding days, Strategies And Techniques Of The Creative Act has been developed over the last 7 years, and is the culmination of roughly 35 years active research, mistake making, experiment and application of and into techniques and practices of development over a wide range of human endeavor by Andrew M.Mckenzie, the founder member of The Hafler Trio and inventor of the concept of ‘Complemation’.

Related websites:

http://simplysuperior.org/

http://www.thewire.co.uk/news/33763/the-hafler-trio-week-long-time-distortion-workshop-in-hackney

https://en.wikipedia.org/wiki/Hafler_Trio

https://vimeo.com/131277740

Info: Björn Eriksson bjorn.eriksson@hola.se / 073-8073972

More info:
The Hafler Trio's Andrew McKenzie´s workshop Strategies And Techniques Of The Creative Act where McKenzie will be teaching methods of intense concentration. Practically speaking, this means learning some of McKenzie's esoteric meditation techniques that utilise sound making and listening. McKenzie has been developing his practices for decades, as far back as his early work as the sole permanent member of shifting group The Hafler Trio. The project involves integrating conventional thought processes with "non-traditional wisdom"

The workshop will take place in a group, and anyone attending has to be able to commit to the full nine days. "With the way in which most technology has developed in the last 30-plus years, group focus is a rarity," says McKenzie. "Experiencing it – even for a few days – is a useful and significant addition of a perspective, I have found."

Course fee: 500sek (travels locally, copy costs plus 1000sek cash for food)

Lodging (single rooms with WC/shower) incl breakfast: 3000sek per participant.

Lunch and dinner are being made as by the participants as part of the workshop

Total for all 10 days (incl lodging, breakfast, lunch and dinner): 4500sek

 

Kontakta oss

Björn Eriksson - kursansvarig

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
0612 856 89

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-05-29 09:43