Ljudkonst

Målgrupp

Kursen riktar sig till konstnärer och andra ljudintresserade som vill utveckla sina uttryckssätt med ljud.

Kursbeskrivning

En kurs för dig som vill bredda dina uttryckssätt med att arbeta kreativt med ljud i ljudkonstprojekt. Kursen innehåller seminarier, workshops, ljudperformance.

Under kursens gång jobbar du med egna arbeten (egna projekt och ljudarbeten) under handledning. Lyssning och analys av ljudkonst inom film, musik, radio och webb samt litteraturstudier. Kursen är möjlig att gå ett eller två år.

Läsåret 2016/2017 kommer därför att ges förtur för de som har gått tidigare ljudkonst-kurs eller som har på annat sätt införskaffad grundläggande kunskap och erfarenhet inom området.

Tillgång till dator med ljudkort krävs. Fyra fysiska träffar per termin. Kursen är studiemedelsberättigad och merkostnadslån för resor och boende kan sökas via CSN. Kursen leds av Björn Eriksson, aktiv ljudkonstnär med erfarenheter från både internationella projekt och egna.

Kursen bedrivs utifrån folkhögskolepedagiska grunder där deltagarnas olika erfarenheter lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Att genom kollaborativt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling är viktigt.

Kursens upplägg 2016-17

Kursen inleds med en introduktion och första uppgifter via lärplattform för kommunikation med varandra utöver de fysiska träffarna enligt nedan.

Hösttermin 

Träff 1: 
9-10-11 september
Intro, ljudkonst – en översikt med historiska och samtida nedslag, Workshop: field recordings. Verktyg: redigera och processa ljud. Ljudteknik, grunderna. Lyssningsövningar och genomförande av ljudperformance. (Bl.a. text scores av Pauline Oliveros). Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 2:
7-8-9 oktober
Föreläsning om ljudkonst. Psykoakustik. Ljudens fysik. Workshop: löda piezomikrofoner och använda dem i olika sammanhang. Ljudteknik. Genomgång och personlig handledning kring de personliga ljudkonstprojekten som ska presenteras i december. Gemensamma lyssningsövningar och ljudperformance. Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 3:
4-5-6 november
Föreläsning ljudkonst: installation/skulptur. Ljudbearbetningar. Workshop kring elektronik och akustik. teknisk och idémässig handledning på de egna projekten att presenteras i december. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance. Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 4:

2-3-4 december
Redovisning/uppspelning/visning av höstens ljudkonstprojekt, utvärdering och feedback. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance Hola fhsk, 3 dagar.

Vårtermin

Träff 5:

27-28-29 januari
Föreläsning ljudkonst: performance. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance. Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 6:

24-25-26 februari
Ljudkonst och nya medier under två dagars workshop. Genomgång och personlig handledning kring de personliga ljudkonstprojekten som ska presenteras i maj. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 7:

17-18-19 mars
Teknisk och idémässig handledning på de egna projekten, besök i ljudcisternen på Svanö. Lyssningsövningar och gemensamma ljudperformance. Hola fhsk, 3 dagar.

Träff 8:

12-13-14 maj
Redovisning av ljudkonst-projekten, utvärdering och feedback, uppspelning/visning för allmänheten. Hola fhsk, 3 dagar.

Närvaro på träffarna är obligatoriska.

Distansmöten

Mellan mötena kommunicerar vi veckovis via digital plattform, samt varannan vecka gemensamma Google Hangout och vid personlig handledning Skype eller telefon.

Kursmaterial

  • Pink Noises: Women on Electronic Music and Sound av Tara Rodgers (Duke University Press) ISBN-13: 978-0822346739
  • Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts, (MIT Press) ISBN-13: 978-0262611725
  • Ljudkonst av Peter R. Meyer (Proprius förlag) ISBN 91-7118-749-9
  • Nutida Musik 4:1/2006:07, temanummer om ljudkonst ISSN 1652-6082

      samt resurser tillgängliga på Internet (text och ljud) 

Kursfakta

Distanskurs med fysiska träffar, 50%

Kurstid

Höst: 2017-08-21 - 2017-12-20
Vår: 2018-01-08 - 2018-06-08
Kurslängd: 39 veckor
Sista ansökningsdag: 15 maj

Obligatorisk avgift

1 500 kr per termin, för elektronikmaterial, kopior och studiebesök vid träffar på skolan.
Elevförsäkring.

Klicka vidare

Kontakta oss

Björn Eriksson - kursansvarig

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Tel: 0612 856 89

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook