Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Läkemedelsbehandling vid palliativ vård

Det har visat sig att när palliativ vård ska utföras i hemsjukvård så finns det praktiska svårigheter att snabbt få fram de läkemedel som behövs för symtomlindring i livets slut. En adekvat symtomlindring i livets slut ingår i basal palliativ vård.


Några av de preparat som ingår är ovanliga i primärvården vilket kan innebära vid ett akut behov att leveranssvårigheter kan uppstå som i sin tur får till följd att behandlingen fördröjs.

Med en palliativ läkemedelspåse underlättas arbetet, när hemsjukvårdspatienter eller boendepatienter får behov av allmän palliativ vård. När man basplanerar för en palliativ patient så ingår det att förbereda symtomlindrande medicinering så att patienten har tillgång till nödvändiga läkemedel så snart behov uppstår.

Läkemedlen rekvireras till vårdcentralen eller boendet och förpackas enligt rutin beskriven i  dokumentet ”palliativ läkemedelspåse”.
 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2013-03-08 10:55