Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Demenssjukvård & demensutredning

Tidig diagnos ger möjlighet till stöd, behandling och omsorg som behövs för att personen med demenssjukdom ska må bra och orka bo kvar hemma. Belastningen på anhöriga minskar.

Dessutom hittar vi ett antal patienter med behandlingsbara minnessvårigheter.

Primärvården gör en alltid en basal utredning.

Vilka patienter ska remitteras till specialistmottagning?

Patient under  70 år, snabbt förlopp, påtaglig personlighetsförändring, komplikationer, diagnostiska svårigheter, behov av förnyad bedömning, optimering av läkemedelsbehandling, misstanke om ovanlig demenssjukdom

Om du är osäker ring specialistmottagning som finns i  Sundsvall och Örnsköldsvik.

Vad behövs för snabb handläggning av patient som remitteras?

Provtagning, vikt, remiss för CT-skalle och till geriatriska mottagningen. Målet är att prioriterade fall ska bedömas inom en månad.

När återremitteras patienten till primärvården?

När diagnos är fastställd, eventuell behandling satts in, utvärderats och patienten befinns i stabil fas. Då ska specialistmottagningen tydligt överrapportera patienten, ge remissvar om framtida handläggning av patienten.

Arbetssätt vid demensutredning- överföring av hemsjukvård

Ansvarsfördelning förtydligat i ett länsövergripande flödesschema (pdf)

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Eva Oskarsson, medicinsk rådgivare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Hör av dig med frågor kring demens!

Ann-Marie Westerlund, länssamordnare demens

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2015-06-01 10:42