Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Basal utredning

Testning kan göras av läkare, sjuksköterska eller arbetsterapeut.

Alla tester eller formulär som nämns finns på ingångsssidan "Demenssjukvård och demensutredning".

En anamnes från både patient och anhörig bör finnas och helst  var och en för sig.

Aktuell läkemedelslista (se läkemedelskommitténs lista på olämpliga läkemedel för äldre).

Andra sjukdomar av betydelse, t.ex. sömnapné, neurologiska sjukdomar, missbruk.

Status

 • Bedömning av syn och hörsel, fungerar glasögon och/eller hörapparat? Psykiskt status (tecken på depression, vanföreställningar, desorientering).
 • Bristsymptom, struma, hjärta-kärl (FF, HT), liggande och stående blodtryck (ortostatism), neurologstatus inklusive bedömning av gång, rigiditet, tremor, praxi och fokalneurologi.
 • MMSE-SR (se blankett på sidan "Demenssjukvård och demensutredning") 
  Läs om MMSE-SR
 • Klocktest  (se blankett på sidan "Demenssjukvård och demensutredning") 
  Läs om Klocktestet 
 • Vid depressionsmisstanke, gör GDS (Geriatric depression scale).

Provtagning och övriga undersökningar

 • Vikt
 • S-Ca,  TSH, T4, homocystein, eventuellt koncentrationsprov på Digoxin och antiepileptika.
 • EKG
 • Remiss för CT-skalle ("tacksam CT-undersökning som del i demensutredning").


Separat tolkningsmall för undersökningsresultat finns.

När undersökningsresultat är klara kalla patient och anhöriga till återbesök. 

Mer på andra sidor

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Eva Oskarsson, medicinsk rådgivare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Hör av dig med frågor kring demens!

Ann-Marie Westerlund, länssamordnare demens

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2013-10-14 15:11