Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Uppföljning

Skicka gärna hem Anhörigrapport till anhöriga som i lugn och ro kan fundera över frågorna och ta med vid mottagningsbesöket.

Vid besöket kolla:

  • Har man fått kontakt med kommunens verksamhet?
  • Har anhöriga fått stöd?
  • Eventuell dosupptrappning?

Den kognitiva testningen ska helst göras av samma person som gjorde den första testningen.

Utsättningsförsök

Skattningsskala, t.ex. MMT eller ”utvärdering av demenssymptom”, bör användas innan påbörjande av läkemedelsbehandling, för att så objektivt som möjligt kunna utvärdera behandlingseffekten. Denna kompletteras med synpunkter från anhöriga, vårdpersonal och behandlande läkare.

Bristande effekt kan vara om patienten tappat flera poäng på MMSE-SR, förlorat ADL-förmåga, språklig förmåga, orienteringsförmåga m.m.

Tidigast 4 månader efter insatt behandling och senast efter 12 månader ska utvärdering och ställningstagande till fortsatt behandling göras.

Vid tveksam effekt kan utsättningsförsök göras.
Kolinesterashämmare kan utsättas utan nedtrappning. Inom 2-3 veckor görs en utvärdering av symtom. Om patientens funktion försämras, ha beredskap för återinsättning av läkemedlet.

Dock måste upptrappning ske som vid nyinsättning.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Eva Oskarsson, medicinsk rådgivare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Hör av dig med frågor kring demens!

Ann-Marie Westerlund, länssamordnare demens

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2011-11-23 16:23