Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Glasögonbidraget

1 mars 2016 trädde en ny lag (SFS-nr: 2016:36) i kraft, vilken innebär att även barn och unga 8-19 år har rätt till ett bidrag per år för glasögonglas eller kontaktlinser.

I Västernorrland gäller:

  • Bidraget uppgår till högst 900 kronor. Om kostnaden för glas eller kontaktlinser är lägre, uppgår bidraget till den faktiska kostnaden.

  • Man betalar själv eventuell extra kostnad för båge, reparationer, hårdhets-, färg- eller antireflexbehandling.

  • Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

Faktablad; frågor och svar om bidraget (pdf. som öppnas i nytt fönster)

Faktablad frågor och svar om bidraget, arabiska (pdf)

Faktablad frågor och svar om bidraget, in english (pdf)

Faktablad frågor och svar om bidraget, dari (pdf)

Faktablad frågor och svar om bidraget, farsi (pdf)

Faktablad frågor och svar om bidraget, somaliska (pdf)

Faktablad frågor och svar om bidraget, tigrinja (pdf)

Optikern bedömer om det finns behov av glasögon eller linser. Rätt glas/lins provas ut och ett recept (ordination) skrivs ut av optikern. Recept från optiker ska medfölja fakturaunderlaget.

Bidragsbeloppet dras av när kunden betalar sina glasögon/linser och optikern fakturerar Landstinget Västernorrlandaktuell aktuell bidragssumma.

Fakturaunderlag i pdf. (öppnas i nytt fönster).

Att söka bidrag retroaktivt

De kunder som redan har hämtat ut glasögon/linser för barn och unga (8-19 år) efter 1 mars 2016 kan ansöka om bidraget retroaktivt. 


Övergångsblankett i pdf. (öppnas i nytt fönster).  

Kvitto på erlagt belopp för glasögon samt recept/optikeranteckning ska bifogas blanketten och skickas till Landstingservice Ekonomi enligt adress på blanketten. Ansökan kan göras inom 12 månader från betalningsdatumet för glasögonen.

Återkrav

Om man får ett för stort bidrag så kommer Landstinget Västernorrland att kräva bidragstagaren på den summa som överstiger bidragsbeloppet.

Barn 0-7 år

För att få bidrag för glasögonglas eller kontaktlinser krävs recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller legitimerad optiker anställd inom Landstinget Västernorrland.

Syftet med glasögonbidraget

Syftet med bidraget är att alla barn och unga, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på sina egna villkor såväl i skolan som på fritiden. 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Katarina Funseth, Hjälpmedelssamordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Hälso- och sjukvård
0611-800 79

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-06-29 13:47