Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Äldre och Läkemedel

Fel i läkemedelsanvändningen skapar merarbete och onödigt lidande och är särskilt vanligt hos äldre som ofta har flera sjukdomar och därmed ofta en omfattande läkemedelsanvändning. Det är väl studerat att fel är vanliga, men att de går att förebygga.

Läkemedelsgenomgångar

Landstinget Västernorrland arbetar för att förbättra kvalitén i läkemedelsbehandlingen för äldre personer genom att göra enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar för utvalda målgrupper. Rutin för läkemedelsgenomgångar i primärvården baseras på Socialstyrelsens ändringsförfattning (SOSFS 2012:9) av Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Använd apotekarstöd
Läkaren ansvarar alltid för förskrivningen. Apotekarens uppgift är att ta reda på och bidra till att ge läkaren bästa möjliga underlag. Som stöd i arbetet med läkemedelsgenomgångar finns två kliniska apotekare på Läkemedelsenheten som kan kontaktas:

Anna Berglin, anna.berglin@lvn.se, 073-067 77 36 och
Karin Öhlén, karin.ohlen@lvn.se, 070-366 78 87

Enkel läkemedelsgenomgång
Målgrupp för enkel läkemedelsgenomgång är patienter 75 år och äldre med fler än fem läkemedel. Enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas vid varje besök i öppenvård, påbörjad hemsjukvård samt inflytt i särskilt boende. Förutom besök i öppen vård ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas även vid annan vårdkontakt med läkare, t.ex. receptförnyelse där kontakt med läkare ej funnits senaste året.

Fördjupad läkemedelsgenomgång
Målgrupp för fördjupad läkemedelsgenomgång är patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång bedöms ha/misstänks ha fortsatta läkemedelsrelaterade problem. Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas alla i särskilt boende samt personer i ordinärt boende, 65 år och äldre, med hemsjukvård. Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång krävs användning av symtomskattningsskalan PHASE-20 som finns längre ner på denna sida.

Symtomskattning
Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång krävs användning av en symtomskattningsskala som finns i två versioner, PHASE-20 eller PHASE-Proxy. PHASE-20 och PHASE-Proxy är validerade skattningsskalor för att hitta symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling. PHASE-20 är tänkt att användas för personer som själva kan medverka vid ifyllandet av symtomskattningen, medan PHASE-Proxy är anpassad för att användas när patienten inte själv kan medverka, t.ex. på grund demenssjukdom. Sjuksköterska och/eller undersköterska fyller då i formuläret.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen 2017

Utsättning av läkemedel: Boken FAS UT finns tillgänglig för anställda inom Landstinget Västernorrland via intranätet.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Anna Berglin, apotekare Läkemedelsenheten

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Läkemedelsenheten
Landstingsstaben
Vx 0611-800 00

Karin Öhlén, apotekare Läkemedelsenheten

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Läkemedelsenheten
Landstingsstaben
Vx 0611-800 00

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-06 20:03