Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Information till apoteksaktörer

Här hittar du som apoteksaktör information om gällande rutiner i Landstinget Västernorrland.

Landstingssubventioner

S, Smittskyddsläkemedel

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Enligt smittskyddslagen (SML)
 • Subvention av totalkostnad: 100%, förmånstyp S

Ref 2, Preventivmedel till ungdomar

 • Åldersgräns/Vara: Från 21 år t.o.m. 25 år/ preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen 
 • Egenavgift: 100 kronor/år
  Även för preventivmedel som normalt används längre än ett år är egenavgiften vid expedition 100 kronor.
 • För respektive apotekskedja: LVN kundnummer
 • Recept märks vanligen "P-ungdom"
 • För recept märkta med "P-ungdom med undantag" är egenavgiften 100 kronor/år, använd separat LVN kundnummer.

Ref 3, Läkemedel till patienter utan sjukdomsinsikt inom psykiatriska verksamheterna 

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja: LVN kundnummer

Ref 4, Läkemedel till patienter utan sjukdomsinsikt inom RPK

 • Arbetsplatskod: 2215359
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja: LVN kundnummer

Ref 5, Livsmedel

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Fyllda 16 år/ Speciallivsmedel
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja - Kundnummer för förskrivande arbetsplats:
  • Länssjukhuset
  • Sollefteå sjukhus
  • Örnsköldsviks sjukhus
  • HC Lvn
  • VC Privata
  • Förskrivning från privat VC ska faktureras den privata VC

Ref 6, Spolvätskor 

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Vätskor för egenvård
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja - Kundnummer för förskrivande arbetsplats:
  • Länssjukhuset
  • Sollefteå sjukhus
  • Örnsköldsviks sjukhus
  • HC Lvn
  • VC Privata
  • Förskrivning från privat VC ska faktureras den privata VC

Ref 7, Undantagshantering 

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Läkemedel som inte ingår
  i läkemedelsförmånen 
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja: LVN kundnummer

Ref 8, Papperslösa

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Enligt lag 2013:407
 • Subvention av totalkostnad: Egenavgift 50 kr
 • För respektive apotekskedja: LVN kundnummer
 • För läkemedel som lämnas ut kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen till papperslösa gäller landstingssubvention S.

Preventivmedel till asylsökande med LMA-kort i Landstinget Västernorrland, länk

Regler för landstingssubventioner

 • Landstingssubvention 8 gäller enligt lag vissa utlänningar som vistas i länet utan nödvändiga tillstånd.
 • Arbetsplatskod och förskrivarkod ska alltid anges.

Fakturaunderlag

Smittskyddsläkemedel faktureras genom förmånstyp S. Observera att det inte gäller smittskyddsläkemedel till asylsökande, dessa transaktioner ska inte märkas med förmånstyp S av apoteken. Asylsökande faktureras Migrationsverket och registreras med "U".

Fakturaunderlag ska innehålla produktspecifik information, fakturareferens, arbetsplatskod och förskrivarkod/förskrivarens namn samt patients födelsedata.

Vid fakturering av Livsmedel (5) samt Spolvätskor (6) ska förutom uppgifterna ovan även alltid förskrivarens kst (kostnadsställe) framgå i referensfält. Förskrivning från privata vårdcentraler ska för dessa två grupper faktureras den privata vårdcentralen.

Respektive faktura från apoteksaktör får inte erhålla fler än en subventionsgrupp, vidare får respektive faktura inte innehålla fler än en fakturamottagare. Fakturor som inte uppfyller kraven återsänds till leverantören. Kreditfaktura ska innehålla uppgift om vilken debitfaktura som avses. 

Fakturaadress

Landstinget Västernorrland
Kst: xxxxx
Leverantörsfakturor
Box 310
881 27 Sollefteå

Frågor

Vid frågor kontakta Niclas Svensson eller Lena Wiberg, Läkemedelsenheten, Landstinget Västernorrland, tel 0611-800 00.

Vid frågor som rör fakturor kontakta Åsa Östh, tel 0620-192 54. 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Lena Wiberg, Läkemedelssamordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Läkemedelsenheten
Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Vx 0611-800 00

Niclas Svensson, ekonom

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Vx 0611-800 00

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-01 13:26