Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Tolkningsgruppen

Gruppens uppdrag är att vägleda i frågor kring ansvarsfördelning som inte kan lösas genom vårdplanering och stå för principiella ställningstaganden inom gällande ansvarsfördelning

I tolkningsgruppens uppdrag ingår att analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter samt identifiera problematiska mönster och trender kring enskilda patientfall.

Tolkningsgruppen ska bemannas med deltagare som har detaljerad verksamhetskunskap och huvudmännen ska representeras på lika villkor.

Ansvarig för att tillsätta deltagare i tolkningsgruppen och säkra dess arbete är beredningsgruppen till SocialKoLa eller eventuell gruppering som övertar beredningsgruppens roll i framtiden. Beredningsgruppen är även mottagare av eventuella frågor som inte kan lösas i tolkningsgruppen där berörda avtalsparter i förekommande fall ska genomföra en förhandling med syfte att lösa oenighet. Om oenighet inte kan lösas genom förhandling mellan avtalsparter vidtas ett tvisteförfarande”.

Här hittar du dokument som ligger till grund för den gemensamma tolkningsgruppen arbete samt ställningstaganden i inkomna ärenden

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Kommunförbundet

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-04-13 15:51