Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Anmälningspliktiga sjukdomar och anmälningsrutiner

På Smittskyddsläkarföreningens webbplats finns smittskyddsblad med information till både patienter och läkare om de anmälningspliktiga sjukdomarna.

Smittskyddsbladen finns översatta till flera språk, se länk till höger.

Allmänhetens skyldigheter

Enligt smittskyddslagen är den som vet eller har anledning misstänka att han/hon bär på en smittsam sjukdom skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Om man vet eller har anledning att misstänka att man har en allmänfarlig eller annan smittspårningspliktig sjukdom är man skyldig att utan dröjsmål söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om man är smittsam.

Man är också skyldig att medverka vid smittspårning, dvs. lämna uppgifter om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer som kan ha smittats.

Den som har eller misstänks ha en allmänfarlig sjukdom får av sin läkare förhållningsregler i syfte att hindra smittspridning. Dessa är man skyldig att följa.

För mer information

Du kan söka mer kunskap om sjukdomen via Folkhälsomyndigheten ”Smittsamma sjukdomar":

Smittsamma sjukdomar på Folkhälsomyndigheten 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Smittskyddsenheten

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Skölevägen 19
864 31 Matfors
Fax nr: 060-18 18 30

Hans Boman, Smittskyddsläkare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
060-13 52 47

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-01 15:53