Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Vägledning angående initial handläggning av fall där misstanke finns om ebolavirusinfektion

Vägledning från Smittskyddsenheten vid handläggning av misstänkta fall av ebolavirusinfektion. Landstingets styrdokument hittar du i högerkolumnen.

Bakgrund

Ebolavirus kan orsaka blödarfeber (hemorragisk feber) med hög dödlighet, och utbrott av sjukdomen förekommer med jämna mellanrum i Central- och Västafrika. Ett 20-tal utbrott har beskrivits hittills varav det som drabbade Liberia med omkringliggande länder från mars 2014 till mars 2016 är det i särklass största.

Inkubationstiden för ebola är 2-21 dagar. Ebolasmittade personer är inte smittsamma innan de fått symtom.

Nedanstående rekommendationer avser personer som vistats i länder med pågående ebolautbrott under de senaste 21 dagarna.
Rekommendationerna grundar sig på Folkhälsomyndighetens ”Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola”, se länk i relaterad information.


Vårdpersonal

Den som avser att arbeta med ebola utomlands bör ha kontakt med smittskyddsläkaren före avresa och vid hemkomst, för att få information om landstingets rutiner för säker vård vid eventuell ebolainfektion.

I dokumentet ”Ebola. Uppföljning av hemvändande hjälparbetare – en vägledning”, utgivet av Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkarföreningen och Socialstyrelsen, finns rekommendationer om hur hälso- och sjukvårdspersonal ska följas upp efter att arbete med ebolasjuka personer alternativt ebolainfekterad kroppsvätska avslutats, se länk i relaterad information.

Exponerade personer utan symtom (exklusive vårdpersonal)

Hög risk

Nära kontakt (< 1 m) utan adekvat skyddsutrustning med ebolasjuk patient som

 • hostar
 • kräks
 • har blödning
 • har diarré


Dessutom vid hud- eller slemhinnekontakt, inklusive nålstick, med kroppsvätska eller vävnad från ebolapatient.

Åtgärd: personen bör omgående läggas in på Infektionskliniken efter kontakt med bakjouren där. Smittskyddsläkaren informeras.

Viss risk
Tillfällig kontakt med febril ebolasjuk person utan andra symtom i samband med exempelvis:

 • vistelse i samma väntrum
 • färd med samma buss
 • tjänstgöring som receptionist på sjukvårdsinrättning
 • vistelse i samma klassrum eller på samma arbetsplats (inte vårdinrättning)


Åtgärd: Lugnande besked, men vederbörande rekommenderas att kontrollera temperaturen två gånger dagligen under 21 dagar efter senaste möjliga exponering samt att genast kontakta Infektionskliniken per telefon om temperaturen är ≥ 37,5 °C eller om sjukdomssymtom uppträder.

Exponerade personer med symtom

Risk för ebola

Risk för ebola finns hos en person som inom tre veckor efter hemkomst från riskområde för ebola, alternativt inom tre veckor från senaste möjliga exponering för ebola, utvecklar feber (≥ 37,5 °C) och där en eller flera av nedanstående omständigheter föreligger:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal som kommit i kontakt med kroppsvätskor, vävnad eller människokropp med starkt misstänkt eller konstaterad Ebola
 • Personen har deltagit i egenvård eller omhändertagande av sjuk eller febril person med starkt misstänkt eller konstaterad ebola, eller har varit i kontakt med kroppsvätskor (inklusive oskyddat samlag), vävnad eller avliden kropp från person med starkt misstänkt eller konstaterad ebola
 • Personen har blödningsmanifestationer (inte enbart blodiga diarréer) och/eller organsvikt utan annan förklaring
 • Personen har vistats i hushåll där det befunnit sig sjuka och febrila personer med starkt misstänkt eller konstaterad ebola
 • Personen har arbetat i ett laboratorium där ebola hanteras eller analyserat prover från en person med ebolainfektion
 • Personen har vistats i distrikt/provins med pågående utbredd spridning av ebola.
 • Personen har besökt/arbetat inom sjukvården i ett riskområde för ebola
 • Personen har varit i kontakt med vilda djur i ett riskområde


Åtgärd: personen bör omgående föras till Akutmottagningen på Sundsvalls sjukhus efter kontakt med Infektionsklinikens bakjour. Om patienten befinner sig på hälso-/vårdcentral eller annan mottagning vårdas vederbörande i enskilt rum i väntan på transport och får inte vistas i eller passera väntrum. Smittskyddsläkaren informeras skyndsamt.

Förflyttning av patient

Person med risk för ebola enligt ovan transporteras med ambulans till Akutmottagningen, Sundsvalls sjukhus. Användande av allmänna kommunikationsmedel/taxi är mycket olämpligt.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Smittskyddsenheten

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Skölevägen 19
864 31 Matfors
Fax nr: 060-18 18 30

Hans Boman, Smittskyddsläkare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
060-13 52 47

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-01 15:53