Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Råd till primärvården om handläggning vid utbrott av magsjuka

Kontakta alltid Smittskyddsenheten, SME, för samråd och information vid misstanke om eller konstaterade utbrott av tarminfektioner.

Smittskyddet har en samlad bild av anmälningspliktiga infektioner i länet och kan ha vetskap om andra sjukdomsfall som kan ha samröre med det man funnit vid vårdenhet.

Smittskyddsenheten kan också besluta om fler patientprover bör tas och medverka till att så sker.I vissa fall kan man efter överenskommelse debitera Smittskyddsenheten för analyskostnaden.

Vid misstänkta eller verifierade fall av livsmedels- eller vattenburna utbrott tar Smittskyddsenheten omgående kontakt med kommunens miljökontor. Är det kontakt med djur som kan ha orsakat sjukligheten kontaktas även Länsveterinären.

Råd till behandlande läkare

Förutom information och hygienråd till drabbade är det viktigt att snarast säkerställa orsaken. Adekvat provtagning och smittspårning/kartläggning av antal fall är därför av största vikt.

Följande rutiner rekommenderas

  1. Kontakta alltid Smittskyddsenheten, SME, vid befarat utbrott av tarmsmitta.
  2. Provtagning bör ske av 3-5 personer med tarmsymtom.
  3. Varje patient får två odlingsrör och två tomma burkar med sked för fecesprovtagning tillsammans med provtagningsinstruktioner, laboratorieremisser och etiketter.
  4. Remisserna ska vara märkta med behandlande läkares namn, önskad analys och under övriga upplysningar till laboratoriet skrivs "Utbrott av magsjuka" och att kopia av provsvaret skall skickas till SME.
  5. Proverna skickas enligt ordinarie rutiner till Laboratoriemedicin, Sundsvalls sjukhus.
  6. Samtliga provsvar går till remitterande läkare. Kopia till SME.

Rekommenderad provtagning omfattar: 

  • Fecesodling för bakteriella patogener: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia Remiss: Laboratorieremiss 3 Mikrobiologi
  • Tarmvirus: Calicivirus (Norovirus / Vinterkräksjuka) Remiss: Karolinska sjukhusets virusremiss, alternativt en "vanlig" konsultremiss
  • I vissa fall: Parasitologisk diagnostik: Cystor och maskägg, EHEC och cryptosporidium frågeställning måste anges

Remiss: Laboratorieremiss 3 Mikrobiologi

Samtliga prover skickas till Laboratoriemedicin, Sundsvalls sjukhus, 851 86 Sundsvall.

Vid fynd av anmälningspliktiga tarmsmittor (SFS 2004:168; SFS 2004:255) är det behandlande läkare som har ansvar för att smittspårning utförs, klinisk anmälan till Smittskyddsenheten görs och att patienten får råd och eventuella förhållningsregler.

Information för läkare om handläggning av sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen samt informationsblad med förhållningsregler till patienten finns att hämta på Smittskyddsläkarföreningens webbplats

Smittskyddsanmälan skall göras senast dagen efter att diagnosen erhållits. Anmälan görs via Sminet

Smittspårning - kartläggning - epidemiologiska uppgifter

Lika viktigt som att sjuka personer blir provtagna är att få fram uppgifter om när, var och vem som insjuknat. Vad tror patienten själv är smittkällan? Är det fler sjuka i omgivningen, i familjen, på jobbet/skolan? Vilken sysselsättning har man, riskyrke?

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Smittskyddsenheten

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Skölevägen 19
864 31 Matfors
Fax nr: 060-18 18 30

Hans Boman, Smittskyddsläkare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
060-13 52 47

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-01 15:53