Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Vårdhygien - det handlar om patientsäkerhet

I hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen finns ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids samt är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Basala hygienrutiner spelar en avgörande roll i att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning.

Vårdhygien inom Landstinget Västernorrland

Inom Landstinget Västernorrland arbetar hygienläkare och hygiensjuksköterskor som sjukhusens experter på smittförebyggande åtgärder

Se sida med namn och kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-05 09:31