Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner står för ett generellt förhållningssätt för att minska risken för smittspridning i alla vårdsituationer.

Följsamhet till de basala hygien- och klädreglerna (BHK) är den enklaste och den mest effektiva åtgärden för att minska smittspridning och förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom hälso- och sjukvården.

Följsamhet till BHK är även en arbetsmiljöfråga. Varje anställd i patientnära vårdarbete har rätt till skydd mot att infekteras eller koloniseras av olika smittämnen.

BHK Handlingsplan - (länk till riktlinje för ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler)

Egenkontrollprogram Vårdhygienisk standard (pdf)

E-utbildningar i basala hygienrutiner

Akademiska sjukhuset i Uppsala och landstinget i Stockholm har gjort E-utbildningar i basala hygienrutiner som även vi i Landstinget Västernorrland får ta del av, se nedan.

E-utbildning i basala hygienrutiner - Stockholms läns landsting

Basal hygien i vård och omsorg

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-04 11:43