Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Den nya lagen

Den 1 januari 2018 införs en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar. Lagen berör patienter som vårdas inom sluten somatisk och psykiatrisk vård.

Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och omsorg för patienter som efter utskrivning behöver insatser från kommun och öppen vård samt att onödig vistelse i den slutna vården ska undvikas så långt det är möjligt. Centrala delar i den förändrade lagstiftningen är därför hur kommun och landsting/region ska samverka kring gemensamma patienter vid in- och utskrivning från sjukhus. Jämfört med idag innebär förändringen bland annat att:

  • Det sker en utökning av innehåll i informationsöverföring från sluten vård till öppen vård och kommun vid inskrivning och utskrivning från sjukhus.
  • Kommun, öppen vård och sluten vård behöver tidigarelägga den egna planeringen så att den påbörjas direkt i samband med inskrivning.
  • Den samordnade vårdplanering inför utskrivning (SVP/SPU) som idag utförs mellan vårdgivare under patientens sjukhusvistelse, och hålls ihop av den slutna vården, ersätts av en samordnad individuell planering (SIP) som sker i hemmet efter utskrivning från sjukhus för merparten av patienterna och hålls ihop av en fast vårdkontakt från den öppna vården. Den öppna vården får därigenom ett större ansvar för den gemensamma planeringen mellan vårdgivarna, vilket även påverkar arbetssättet inom sluten vården och kommunens biståndshandläggning.
  • Den slutna vården ska ge patienten en mer sammanhållen information vid utskrivning som berör både genomförd behandling och vad som händer efter utskrivning.

Kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inträder tre dagar efter meddelande om att patienten är utskrivningsklar i den nya lagen. Idag är tidsfristen för betalningsdagar olika för somatiska och psykiatriska patienter. Under 2018 finns däremot en övergångsbestämmelse som innebär att betalningsansvaret för psykiatriska patienter inträder efter 30 dagar.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-06-29 13:54