Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Våld i nära relation

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att utsatthet för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld påverkar hälsan negativt. En korrekt anamnes är en förutsättning för en patientsäker vård. Därför måste våld i nära relationer uppmärksammas.

Att upptäcka och motverka våld i nära relationer är en självklar del i hälso- och sjukvårdens uppdrag. Att främja en god hälsa på lika villkor anges i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen.

Mellan 2016-2018 arbetar landstinget i projketform för att förebygga, upptäcka och behandla våld i nära relationer. Projektets syfte är att;

  • implementera beslut om att frågan om våldsutsatthet ska ställas på rutin
  • dokumentation av våldsutsatthet, inklusive att frågan om våldsutsatthet ställts
  • kunskap om våld och symtom, konsekvenser och stöd
  • säkerställa att Socialstyrelsens föreskrifter efterlevs.

Implementeringen förutsätter kunskap om våld i nära relationer och dess konsekvenser i alla patientnära verksamheter. 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Maria Jakobsson, projektledare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
070-379 40 22

Jessica Wiklund, folkhälsoplanerare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
070-242 42 33

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-06-14 11:09