Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Dina anställningsförmåner

Landstinget Västernorrland erbjuder dig många förmåner för ökad trygghet och livskvalitet.

Genom din anställning hos oss har du en mängd anställningsförmåner som regleras av lagar och avtal. Utöver dessa har du speciella förmåner som landstinget erbjuder dig som anställd.Att du mår bra och trivs är väldigt viktigt för oss som arbetsgivare och här beskrivs ett antal av de förmåner som finns.

Arbetstid

Flexibla arbetstider
Inom landstinget finns flera olika arbetstidsmodeller och vi tillämpar flexibel arbetstid utifrån givna ramar.

Obekväm arbetstid, jour och beredskap samt övertidsarbete
Arbete på obekväm tid ger särskild ersättning. Detsamma gäller för jour, beredskap och övertid.

Ledighet

Semester
Antalet semesterdagar varierar med din ålder. I landstinget har du rätt till 25 semesterdagar, som höjs till 31 semesterdagar det år du fyller 40 år och 32 dagar det år du fyller 50 år.

Föräldraledigt
När du har varit anställd minst ett år och ska vara föräldraledig erbjuder vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent av lönebortfallet i max 180 dagar.

Ledighet för enskilda angelägenheter
Om det finns synnerliga skäl kan du under högst 10 dagar per kalenderår få ledigt med bibehållen lön. Det är endast på grund av familjeskäl du kan få den här typen av ledighet.

Sjukdom

Lön vid sjukdom
Blir du sjuk längre än 14 dagar får du en särskild sjuklön som tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan. Sjuklönen motsvarar 10 procent av den lön du går miste om och den betalas ut från och med dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden..

Arbetslöshet

Stöd vid verksamhetsförändring och arbetsbrist
Du kan vid uppsägning på grund av arbetsbrist få hjälp till ett nytt arbete och ekonomiskt stöd under omställningstiden.

Försäkringar

Utöver den ersättning du enligt lag har rätt till från Försäkringskassan, har du också flera försäkringar. Som landstingsanställd omfattas du av följande tre avtalsförsäkringar:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • Tjänstegrupplivförsäkring

Pension

Tjänstepension
Varje år avsätter landstinget 4,5 procent av din inkomst till tjänstepensionen. Du bestämmer själv hur den ska förvaltas.

Löneväxling till tjänstepension
Du har möjlighet att påverka din framtida pension genom frivilliga pensionsavsättningar. Genom skattelagstiftningen ges arbetstagare möjlighet att uppskjuta uttag av lön och istället öka sitt pensionssparande.

Övriga förmåner

Kompetensutveckling
Din utveckling planeras utifrån verksamhetens behov och ditt intresse. Vidareutbildar du dig för att få specialistkompetens inom ett bristyrke kan du få studielön.

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna
Alla arbetsplatser uppmuntras att ha ett hälsofrämjande arbetssätt och att stärka hälsan hos medarbetarna.

Företagshälsovård
Som medarbetare har du tillgång till företagshälsovård genom Länshälsan där man bland annat arbetar förebyggande med arbetsmiljö samt rehabilitering i grupp eller individuellt.

Hälso- och friskvård
Du får en hälso- eller motionstimma i veckan när verksamheten tillåter och tillgång till landstingets friskvårdsanläggningar eller i vissa fall ekonomiskt bidrag till motionskort.

25-årsuppvaktning
När du arbetat 25 år vid Landstinget Västernorrland får du en gåva som är värd cirka 5 000 kronor.

 

 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-18 09:06