Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Alternativa driftsformer vid sjukhuset i Sollefteå ska utredas

2017-12-19 16:31

Regionstyrelsen har idag fått information om det pågående arbetet med att ta fram ett förslag till en fördjupad utredning av alternativa driftsformer vid sjukhuset i Sollefteå.

Utredningen ska bland annat analysera utvecklingen när det gäller demografin och dess koppling till vårdbehoven i länet de närmaste 10-15 åren. En annan huvudfråga är vilka effekter som landstinget kan räkna med om en annan utförare skulle ansvara för hela eller delar av driften vid sjukhuset.

- Vi behöver vända på alla stenar för att säkra en utveckling och fullgod kompetensförsörjning vid sjukhuset. Den fördjupade utredningen är en del i det samlade arbete som genomförs för att undersöka hur hälso- och sjukvården i länet kan utvecklas, säger Jan-Olov Häggström (S).

Beslut i februari

Förslaget till en fördjupad utredning kommer att behandlas vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2018. Då är också avsikten att en tidplan för hela utredningen kan sättas. En slutredovisning kan tidigast ske den 1 december 2018.

- Det är en omfattande utredning som innehåller flera komplexa frågeställningar. Vår förhoppning är att utredningen bland annat kan ge vägledning om och i så fall hur en alternativ utförare vid sjukhuset i Sollefteå skulle kunna ge bättre kompetensförsörjning och långsiktigt goda förutsättningar för specialistvården i länet, säger Erik Lövgren (S).

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-19 16:31