Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Anders Själander landstingets första professor i medicin

2017-07-05 12:10

Anders Själander, överläkare på sjukhuset i Sundsvall och lektor på läkarutbildningen blir Landstinget Västernorrlands första professor med en professur i medicin.

Ända sedan Umeå universitet regionaliserade läkarutbildningen och startade läkarutbildning i Sundsvall 2011 har sundsvallsläkaren Anders Själander varit lektor på läkarutbildningen och parallellt med undervisning och arbete som överläkare arbetat med olika forskningsprojekt.

Det arbetet har varit så framgångsrikt att han nu tilldelas en professur i medicin och därmed blir Landstinget Västernorrlands första professor inom medicin utifrån satsningen kring läkarutbildning och akademisk miljö inom Landstinget Västernorrland.

Anders Själander delar sin tid lika mellan att arbeta kliniskt som läkare på sjukhuset, undervisa på läkarutbildningen och med forskning och utveckling.

- Jag ägnar en tredjedel vardera åt dessa tre delar. Att få kombinera undervisning och forskning med att sedan få tillämpa det praktiskt i vården är mycket stimulerande och jag tycker att jag har ett spännande arbete, säger Anders Själander.

Läkare i Sundsvall i 20 år

Han har varit verksam som läkare vid sjukhuset i Sundsvall i drygt 20 år. Anders specialiteter är internmedicin, hematologi samt koagulations- och blödningsrubbningar.

Tack vare satsningen på den regionaliserade läkarutbildningen och Landstinget Västernorrlands satsning på forskning och utveckling har Anders kunnat fortsätta att verka vid sjukhuset i Västernorrland samtidigt som han så framgångsrikt kunnat satsa på sin forskning att han nu får en professur i medicin.

Jonas Appelberg, forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör i Landstinget Västernorrland, är såväl glad som stolt över att Anders Själander nu tilldelas professorstitel.

Landstinget Västernorrland satsar på forskning och utveckling

- Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bra miljö där vi kan kombinera forskning och utveckling i en akademisk miljö med en högkvalitativ vård. Det är frukten av den satsningen vi nu ser i och med Anders professur, säger Jonas Appelberg.

Som ett led i arbetet har Landstinget Västernorrland skjutit till alltmer medel för forskning och ett kvitto på framgångarna är att alltfler disputerar inom Landstinget Västernorrland.

- Det är inte minst viktigt när det gäller möjligheten att rekrytera personal att kunna erbjuda en arbetsmiljö som uppmuntrar till forskning och utveckling, att personalen ser att de kan utvecklas hos oss här i Västernorrland och inte måste flytta till några av de stora universitetssjukhusen, säger Jonas Appelberg.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-07-05 12:10