Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Barnmorska hela vägen – ett spännande forskningsprojekt

2017-07-11 15:02

Ett treårigt projekt har startat i Sollefteå där mödrahälsovården, förlossnings- och BB-vården tillsammans med ett forskningsteam utvecklar ett nytt sätt att arbeta. Målet är att hitta en arbetsmodell som ger ökad trygghet och stöd för blivande mammor i glesbygd.

Projektet ”Barnmorska hela vägen” har planerats under en längre tid och blev verklighet den 1 februari i år. Det är inte en ersättning för den stängda förlossningen i Sollefteå, men behovet av det här sättet att arbeta blev större i och med stängningen.

I projektet arbetar fem erfarna barnmorskor som tillsammans utvecklar en arbetsmodell för att uppnå kontinuitet genom hela vårdkedjan; under graviditet, förlossning och eftervård.

Förutom barnmorskornas arbete ingår forskning i projektet. Forskningsledare är professor Ingegerd Hildingsson, verksam vid både Mittuniversitetet och Uppsala universitet. Med sig har hon en internationell forskargrupp som ska utvärdera sättet att arbeta med modellen i glesbygd, det vill säga där avståndet till förlossning är relativt långt. Förlagan till projektet återfinns i Australien under namnet Caseload midwifery.

– Vi utgår från Caseload-modellen som har visat sig vara en bra vårdform för kvinnor, bra för personal och ett mer hållbart sätt att arbeta, säger Ingegerd Hildingsson.

Personlig barnmorska
Caseload-modellen innebär att en barnmorska har huvudansvaret för all vård under graviditeten, stödjer vid förlossningen och tar hand om eftervården av mor och

barn. Målet är att de blivande föräldrarna så långt som möjligt får möta samma barnmorska.

– Det här är en vårdform som växer snabbt i världen och vi ser den i Danmark, Australien, England och Nya Zeeland. I Sverige är vi först ut att göra detta i ett glesbygdsområde, berättar Ingegerd Hildingsson.

Projektet vänder sig inte till alla blivande mammor utan riktar in sig på ett urval av de som bor inom Sollefteå/Kramfors upptagningsområde. Inbjudan till projektet ges i samband med inskrivningen i mödrahälsovården.

Forskning i nära samarbete
Forskningen pågår under hela projektet och forskningsgruppen är delaktig och påverkar arbetet tillsammans med barnmorskegruppen. Det blir forskning ur ett inifrånperspektiv där man under projektets gång provar sig fram för att hitta den egna optimala modellen.

Arbetet har nu varit igång i några månader och den första födseln är beräknad till augusti. Efter det beräknas upp till femton födslar per månad under resterade projekttid.

– Med det nya sättet att arbeta hoppas vi att vi får trygga och nöjda föräldrar och att vi får barnmorskor som stannar länge på sina jobb, säger Ingegerd Hildingsson

Fotnot: Artikeln publicerad i tidningen Liv & Hälsa maj 2017

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-07-11 15:02