Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Färre patienter med trycksår i Örnsköldsvik

2017-04-20 14:38

Andelen patienter med sjukhusförvärvade trycksår vid sjukhuset i Örnsköldsvik har mer än halverats det senaste året tack vare trycksårsprojektet.

Västernorrland har fortfarande en hög andel patienter med trycksår. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

När man lägger samman alla patienter med trycksår, såväl de som har trycksår redan när de läggs in för sjukhusvård som de som får trycksår under vårdtiden på sjukhus, har drygt 25 procent av patienterna trycksår. Det är en ökning med närmare fem procentenheter jämfört med förra året och därmed har Landstinget Västernorrland högst andel patienter med trycksår bland alla landsting/regioner i Sverige.

- Att så många patienter har trycksår är inte acceptabelt. Det här visar betydelsen av omvårdnad av patienterna. Därför behöver vi jobba mer med omvårdnadsdelen så att vi på sikt kan minska antalet patienter med trycksår, säger Britt-Marie Lindberg, kvalitet- och patientsäkerhetschef inom Landstinget Västernorrland.

Ett exempel på det arbetet är det särskilda trycksårsprojekt som startats inom Landstinget Västernorrland. Här har man kommit längst i Örnsköldsvik och det börjar ge genomslag i statistiken.

- I Örnsköldsvik har antalet patienter som fått trycksår på sjukhuset minskat från 20 procent 2016 till drygt nio procent 2017, det vill säga mer än en halvering, berättar sjuksköterskan och projektledaren Åsa Lind.

Hittills är fem avdelningar på sjukhuset i Örnsköldsvik och fyra avdelningar i Sundsvall med i trycksårsprojektet och nu ska det spridas vidare till fler avdelningar i Sundsvall och i Sollefteå.

- Det här är ingen ”quick fix” utan ett arbete som måste vara långsiktigt och pågå länge över tid om det ska ge resultat, men nu när vi arbetar konsekvent för att minska antalet patienter med trycksår ser vi att det ger resultat, säger Åsa Lind.

Som en del i trycksårsprojektet genomförs utbildningar för personalen, regelbundna månadsmätningar och nya hjälpmedel köps in. Ett exempel är en stor inventering av madrasser som genomförts under vintern som visat att många madrasser behöver bytas ut som i förlängningen innebär att risken för trycksår minskar.

Andra exempel är att utse trycksårsombud på avdelningarna som tillsammans med enhetscheferna bedriver förbättringsarbetet. Projektledaren har regelbundna träffar med de olika avdelningarnas trycksårsombud och enhetscheferna för att följa upp och kunna ge snabb återkoppling på utvecklingen.

-  Den senaste statistiken från SKL visar ju att arbetet ger resultat. Därför är det viktigt att vi såväl håller fast vid förbättringsåtgärderna i Örnsköldsvik som tar med oss den kunskapen och de erfarenheterna och implementerar dem i vården på sjukhusen i Sollefteå och Sundsvall, säger Åsa Lind.

Läs mer på SKL:s webbplats:

SKL PPM Trycksår

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-04-20 14:38