Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Förlikning mellan landstinget och tidigare regiondirektör

2017-11-30 12:51

De centrala parterna SKL och Jusek har enats om en förlikning i tvisten kring avskedet av den tidigare regiondirektören vid Landstinget Västernorrland, Inger Bergström.

Överenskommelsen innebär att den tidigare regiondirektören får totalt 1,5 miljoner kronor i ersättning före skatt, vilket motsvarar 10,7 månadslöner. Totalt kostar överenskommelsen Landstinget Västernorrland närmare 2,2 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter.

- Det har nåtts en förlikning som är acceptabel för båda parter. Den här lösningen är godtagbar för Landstinget Västernorrland utifrån det komplicerade personalärendet. Att driva en arbetsrättslig tvist vidare till domstolen är ofta en oviss process. En process som i värsta fall kunnat resultera i betydligt högre kostnader för landstinget, säger regionrådet Erik Lövgren (S).

I den centrala förhandlingen har Landstinget Västernorrland företrätts av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Den tidigare regiondirektören har företrätts av sitt fackförbund Jusek.

Bakgrunden till avskedet är hanteringen kring det förmånliga avtal om anställnings upphörande som den tidigare regiondirektören 2015 tecknade med en tidigare HR-direktör. Detta uppdagades i juni 2017.

Landstinget Västernorrland har med anledning av detta genomfört en egen utredning och anlitat en advokatbyrå för en extern granskning av avtalen. Båda utredningarna har visat en rad brister i hanteringen av avtalen. I augusti avskedades den tidigare regiondirektören från Landstinget Västernorrland. Det ledde till en arbetsrättslig tvist, som nu är avslutad genom förlikning. Dock pågår fortfarande en polisutredning kring avtalen med den förre HR-direktören.

- Vi har strävat efter att hantera det här komplexa personalärendet på ett ansvarsfullt och öppet sätt. Syftet med utredningarna har varit att ta reda på fakta och få klarhet i vad som verkligen hände. Genom att hänskjuta frågan till central förhandling har vi företrätts av SKL som en mer oberoende part. Jag är övertygad om att utredningarna stärkt landstingets position i den centrala förhandlingen, säger t f HR-direktör Gun-Britt Hägglund Strand, som tillika är landstingets förhandlingschef.

Ersättningen till den tidigare regiondirektören betalas ut i december. Förlikningen innebär att parterna inte går vidare med att diskutera den arbetsrättsliga aspekten, dvs om det var korrekt eller inte att avskeda den tidigare regiondirektören.

- Det här är ett ovanligt och komplicerat personalärende som skadat alla inblandade, inte minst Landstinget Västernorrland. Nu är den arbetsrättsliga tvisten avslutad, vilket i sig är positivt. Det handlar dock om mycket pengar som självklart skulle gjort större nytta för invånarna om de använts inom verksamheten, säger Erik Lövgren (S).

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-30 12:51