Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Gällande medfinansiering till utlysning i ERUF 2017:2

2017-05-17 14:07

Preliminärt håller Tillväxtverket årets andra utlysning till Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) öppen mellan 20 juni till 14 september 2017.

Utlysningen kommer att innehålla minst två inriktningar:

  • att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (insatsområde 1)
  • att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer (insatsområde 4).

Det är ännu inte fastställt om de övriga insatsområdena (2, 3 och 5) kommer att ingå i utlysningen.

Välkommen att kontakta oss redan nu  

För ansökningar om medfinansiering från landstinget kommer deadline att vara den 9 augusti. Du som planerar att söka, kontakta gärna våra handläggare redan under våren. Du kan också använda dig av vår blankett för tidig projektidé för att förankra era projekt.

På Tillväxtverkets hemsida finns mer information 

Om olika insatsområden

Handbok för att skriva EU-projekt 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-05-17 14:07