Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

God tillgång på hälso- och sjukvård

2017-02-16 10:44

En majoritet av invånarna i Västernorrland anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, medan knappt hälften har förtroende för vården och anser att vården ges på samma villkor

Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning som visar hur människor i Sverige uppfattar den hälso- och sjukvård som erbjuds i landet. I 2016 års undersökning deltog totalt 41 479 personer över hela landet.

I Västernorrland är det 1000 invånare och omfattar såväl patienter som anhöriga och personer utan en egen erfarenhet av att söka- och få hälso- och sjukvård. Undersökningen genomfördes under perioden mars-maj samt september-november.

Rimliga väntetider

Över hälften av västernorrlänningarna (63 %) anser att det är rimliga väntetider till hälsocentral och knappt hälften (44 %) tycker att det är rimliga väntetider till länets sjukhus vilket är en förbättring jämfört med 2015.

-Vi har och kommer även fortsättningsvis att jobba för att säkra vår tillgänglighet inom primärvården, säger Erik Grundberg, primärvårdsdirektör.

Lite drygt hälften av de som svarat på enkäten uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för länets sjukhus och hälsocentraler vilket är något lägre än riket som helhet.

-Inom Specialistvården kommer vi självfallet att prioritera arbetet med att förbättra tillgängligheten i syfte att öka förtroendet för vården i stort, säger Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör.

Stort förtroende för 1177

Västernorrlänningarna uppger också i stor omfattning att de har stort förtroende för 1177 Vårdguidens råd och hjälp via telefon, där Västernorrland ligger över rikssnittet, samt på webben, vilket är jämförbart med landet som helhet.

-Jag är stolt över det förtroende 1177 visar just i vårt län, säger Erik Grundberg.

Framtidens hälso- och sjukvård

De allra flesta anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, 84 procent i riket och 83 procent i Västernorrland att jämföra med året innan då 73 procent ansåg sig ha tillgång till detta.

När invånarna i Västernorrland ska besvara frågan om vården ges på lika villkor, det vill säga om behov av vård avgör och inte något annat, är det tre av fyra som har en uppfattning och av dessa är det 44 procent som anser att den ges på lika villkor. Personer mellan 18 och 29 år samt 80 år och äldre är de åldersgrupper som i störst utsträckning tycker att vården ges på lika villkor.

Ewa Back, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, och Andreas Sjölander, ordförande Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, framhåller att resultaten från den genomförda undersökningen utgör ett viktigt underlag och kommer därför att tillvaratas i utvecklingsarbetet med fokus på framtidens hälso- och sjukvård som redan påbörjats för att bland annat säkra en vård på lika villkor och en förbättrad tillgänglighet.

Läs hela Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 
(befolkningens attityder till kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården)

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-16 10:44