Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Internationella epilepsidagen

2017-02-13 13:22

Epilepsi är en kronisk sjukdom som av finns hos ca 0,65 % av befolkningen. I Sverige bedöms minst 60000 människor ha diagnosen. I Västernorrland beräknas således knappt 1500 personer ha diagnosen epilepsi, cirka 250 av dessa är barn och ungdomar under 18 år.

Symtomen kan av många upplevas skrämmande och historiskt har därför många fördomar och föreställningar florerat vilket inneburit ett stigma för diagnosbäraren även in i modern tid. Som exempel fick personer med epilepsi inte ingå äktenskap förrän 1969.

Trots ett mer upplyst samhälle tvekar många personer med epilepsi även idag att öppet berätta om sin sjukdom. Det är därför angeläget att med ett öppet samtal och information, bryta gamla tiders föreställningar.

Kan te sig på många sätt

Epilepsi kan te sig på många olika sätt. Anfallen kan variera, alltifrån ett fullt utvecklat toniskt-kloniskt anfall (tidigare kallat Grand Mal) till subtila frånvaroattacker. De allra flesta anfallen går över av sig själv inom några minuter och vissa anfall varar endast några sekunder men långa anfall förekommer också. Vissa personer har mycket glesa anfall samtidigt som andra har många anfall dagligen.

Personer med korta frånvaroanfall kan ha över hundra anfall om dagen. Även prognosen varierar och det är vanligare att epilepsi som debuterar under barndomen växer bort.

Epilepsi är vanligast första levnadsåret och efter 65 år.

Innebär ofta otrygghet

Epileptiska anfall börjar ofta mycket plötsligt även om en del kan ha en vag föraning om att det är på gång. Just denna oberäkneliga aspekt av sjukdomen kan ofta innebära en otrygghet hos diagnosbäraren och anhöriga.

Den 13 februari är det internationella epilepsidagen för att ge ökad kunskap om sjukdomen, påvisa behovet av mer resurser till forskning och för att skapa bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi.

Idag finns i sjukhusentrén på Sundsvalls sjukhuset Erik Stenund, överläkare och barnneurolog på barnkliniken i Sundsvall tillsammans med epilepsisjuksköterska och representant från den lokala epilepsiföreningen för att informera om epilepsi och svara på frågor. Det kommer också finnas möjlighet att med VR-glasögon uppleva hur det är att få ett epilepsianfall.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-13 13:22