Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Kunskapsutbyte i fokus när Landstinget Västernorrland besöker Mombasa-regionen i Kenya 8-13 januari 2018 inom ramen för Sida-utbyte

2018-01-04 09:50

Landstinget driver sedan augusti 2016 det Sida-finansierade projektet Literacy for Democracy. Syftet med projektet är att främja demokratiska förutsättningar i Västernorrland och Mombasa, Kenya genom att bland annat arbeta för ökad läs- och skrivförståelse hos ungdomar via samarbete mellan Länsbiblioteket Västernorrland, folkbiblioteken, Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna, Sundsvalls Damfotbollsförening samt motsvarande aktörer i Mombasa.

Erfarenhets- och kunskapsutbyte för att öka ungdomars läsförmåga

Projektet ska utveckla och prova olika metoder där idrotten och kulturen samverkar för att skapa goda förutsättningar för att öka läsförmågan. En del är erfarenhets- och kunskapsutbyte och en delegation från Mombasa i Kenya besökte Västernorrland den 23-28 mars 2017. Under besöket arrangerades seminarium, workshop och studiebesök om samverkan och utbyte mellan kultur och idrott för att öka ungdomarnas läsförmåga i Västernorrland och i Mombasa i Kenya. Återbesöket med liknande aktiviteter äger nu rum i Mombasa 8-13 januari 2018.

Deltagare på resan är representanter ur projektets styrgrupp och projektgrupp; Anna-Karin Sjölund, Per Wahlberg, Ilona Novak, samt Anna Hällgren, Rose Eriksson och Michael Wallfur från Landstinget Västernorrland och Ellen Forsberg från Västernorrlands Idrottsförbund/SISU.

Landstinget har beviljats medel

Landstinget har beviljats medel om drygt 2,3 miljoner kronor från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för att finansiera samarbetet. Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sida-finansieringen ska täcka alla kostnader för landstinget.

-          Samarbetsprojektet är mycket givande för att utveckla vår länsbibliotekverksamhet inom och utanför vår region. Dålig läsförmåga är också ett problem för inkludering som kan få allvarliga konsekvenser i samhället och hindrar utveckling av demokrati, säger Anna-Karin Sjölund, ordförande i Regional utvecklingsutskottet och som är medlem i projektets styrgrupp.

ICLD finansierar totalt 160 samarbetsprojekt som redan pågår mellan lokala myndigheter i samarbetsländerna och svenska kommuner och regioner. Projekten är ett verktyg inom den svenska politiken för global utveckling och ska bidra till att utveckla och stärka lokal demokrati och minska fattigdom.

-          För att bekämpa fattigdom är det viktigt med demokrati. Vi ser på många håll i världen idag att demokratiutvecklingen tyvärr går åt fel håll, därför är det viktigt att ha och stärka samarbeten kring just demokratifrågor, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

Partnerskapsprogram för lokal demokratiutveckling

Fyra kärnområden för lokal demokratiutveckling kännetecknar ICLD:s partnerskapsprogram. Alla projekt ska på olika sätt bidra till ökade möjligheter för jämlikhet, inkludering, transparens eller ansvarsutkrävande i sina kommuner. Samarbetena ger människor möjlighet till delaktighet i att utveckla sina livsvillkor och bidrar till hållbara samhällen.

Landstingets samarbete med Mombasa i Kenya

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Ilona Novak, internationell sekreterare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Internationella enheten
Regional utveckling
0611-80275

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2018-01-04 09:50