Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Landstinget Västernorrland agerar inte i strid mot LOV

2017-08-07 15:01

Landstinget Västernorrland har rätt att vid underskott kompensera den landstingsdrivna primärvården. Det strider inte mot lagen om valfrihetssystem, LOV.

Det står klart sedan Kammarrätten beslutat att inte bevilja prövningstillstånd av dom från 13 mars 2017 i Förvaltningsrätten.

- Det är bra att frågan nu är utredd och det visat sig att vi gjort rätt, säger Andreas Sjölander, ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 

Fem privatdrivna bolag i länets primärvård har protesterat mot att Landstinget Västernorrland kompenserar de landstingsdrivna hälsocentralerna vid underskott och menar att de privata leverantörerna på så vis drabbas av en konkurrensnackdel.

En dom i Förvaltningsrätten i våras slog fast att Landstinget Västernorrland inte agerat fel utifrån lagen om valfrihetssystem, LOV. Den domen överklagades till Kammarrätten som nu meddelat att den inte beviljar prövningstillstånd och att Förvaltningsrättens avgörande därför står fast, Landstinget Västernorrland har möjlighet att kompensera den egna primärvården vid underskott.

- Domen som nu vunnit laga kraft är unik och får konsekvenser för hela riket, landstingen- och regionerna har möjligheter till underskottsfinansiering av sin egen verksamhet som är en förutsättning för att kunna bedriva den nära vården även för de som bor utanför tätbebyggda områden, avslutar Andreas Sjölander 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-08-07 15:01