Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Miljonutbetalning för att korta köerna i cancervården

2017-04-11 07:05

Landstinget Västernorrland får 5 miljoner kronor av totalt 204 miljoner kronor som delas ut till landstingen för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet.

Medlen betalas ut som en del av den överenskommelse som regeringen slöt med SKL i december 2016. Totalt kommer landstingen som uppfyller överenskommelsens krav att få 407 miljoner kronor i stimulansmedel under 2017. Fördelningen av medlen görs utifrån befolkningsunderlag till de landsting som uppfyller uppsatta mål.

Landstinget håller sig väl framme

-Vi i Landstinget Västernorrland håller oss väl framme och har fått ta del av stimulansmedlen varje gång de fördelats, säger Lennart Moberg, projektledare för SVF i Landstinget Västernorrland.

-Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som bidragit till att vi lyckats i vår strävan att nå de uppsatta målen, fortsätter Lennart Moberg.

Pengarna används till att stärka organisationen och har bland annat bidragit till fler kontaktsjuksköterskor och koordinationsbefattningar.

-Den nationella satsningen är betydelsefull för vårt fortsatta arbete att utveckla cancervården där målet är att ge en god och jämlik vård, säger Ewa Back, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

För att få ta del av den första halvan av årets statsbidrag ska landstingen och regionerna ha skickat in handlingsplaner som bland annat beskriver hur årets arbete med införandet av de standardiserade vårdförloppen ska ske. De landsting som till den första november kan visa att man uppnått målen får ta del av en summa i samma storleksordning.

Tio nya cancerdiagnoser omfattas

Regeringens cancersatsning pågår 2015-2018. Fem standardiserade vårdförlopp för olika cancerdiagnoser infördes under 2015 och ytterligare tretton infördes under 2016. År 2017 ska landstingen införa standardiserade vårdförlopp för följande 10 nya cancerdiagnoser:

• Analcancer
• Akut lymfatisk leukemi
• Kronisk lymfatisk leukemi
• Livmoderhalscancer
• Livmoderkroppscancer
• Njurcancer
• Peniscancer
• Skelett- och mjukdelssarkom
• Sköldkörtelcancer
• Testikelcancer

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-04-11 07:05